De Rubriek van Koen - Maart

Maandthema Maart

Nu de maand februari voorbij is en de maand maart in de startblokken staat, ben ik klaar om aan een nieuw thema te beginnen. Maart is de lentemaand en de start voor velen om de fiets vanonder het stof te halen. Daarom wil ik jullie kennis over het verkeersreglement graag wat opfrissen.

Ik ga deze maand controles uitvoeren op het fietsen in de juiste rijrichting, goed gebruik van fietsverlichting en het niet gebruik van het voetpad. 

Behalve patrouilleren met de auto en de fiets ga ik mij dit keer ook statisch opstellen. Dat kan zijn op de Haachtsesteenweg, Tervuursesteenweg, … Spreek me gerust aan als je me ziet.

Het is niet mijn bedoeling om te verbaliseren maar om te sensibiliseren. Ik werk opnieuw met waarschuwingen die geregistreerd zullen worden in onze systemen. Alleen zij die ik voor een tweede maal betrap, zullen geverbaliseerd worden.

Laten we samen de verkeersveiligheid in Melsbroek en daarbuiten verhogen!

Rijrichting van een fietser

Wat van groot belang is voor de veiligheid? Het respecteren van de juiste rijrichting! Een fietspad aangeduid door middel van borden D7/D9 moet of mag je enkel volgen indien het bord in jouw rijrichting zichtbaar is. Als het bijgevolg links ten opzichte van je rijrichting gesignaleerd wordt, mag je "tegen de richting" rijden...

In Steenokkerzeel zijn er twee plaatsen waar je in beide richtingen over het fietspad mag rijden. Eéntje vanaf Batavia in Melsbroek tot aan het kruispunt Haachtsesteenweg en de Stationslaan in Melsbroek ter hoogte van  BMW Tanghe. Daar ben je verplicht de Haachtsesteenweg over te steken om verder te kunnen rijden in de richting van Steenokkerzeel. De tweede plaats is de Breemstraat in Perk vanaf het Kasteel richting Kampenhout.

Alle andere fietspaden zijn enkele richting en moet je de rijrichting aan de rechterzijde respecteren.

Verkeersbord D7 en D9

Een voetpad is geen fietspad

Rood voetpad Steenwagenstraat

De foto hierboven laat de Steenwagenstraat zien voorbij Batavia. Het verkeersbord C11 wil zeggen dat je hier niet met de fiets mag rijden. Het voetpad in rode kleur zorgt voor verwarring maar is in de Steenwagenstraat dus geen fietspad! Fietsers dienen hier de rijbaan te volgen.

Ben je jonger dan 10 jaar, dan mag je in alle omstandigheden op voetpaden en verhoogde bermen fietsen.

Als je met de fiets aan de hand stapt, moet je de regels voor voetgangers volgen en op het voetpad stappen, op voorwaarde dat je andere voetgangers niet hindert. Als dat het geval is, of als er geen voetpad, berm of fietspad is, dan stap je rechts op de rijbaan, aan de rechterkant van je fiets.

Oversteken

Fietsers mogen in principe wel over een zebrapad rijden of op die plaats oversteken. Maar het is niet de bedoeling. Als je toch over een zebrapad fietst, weet dan dat andere bestuurders jou geen voorrang hoeven te verlenen.

Dat verandert wanneer je afstapt en met je fiets aan de hand op het zebrapad oversteekt of wil oversteken. Want dan word je gelijkgesteld met een voetganger en moeten andere bestuurders je wél voorrang verlenen. Het is een goede en veilige keuze om in drukkere straten of op gevaarlijke plaatsen ook als fietser, met je fiets aan de hand over te steken op een zebrapad als er geen oversteekplaats voor fietsers is.

Fietspad stopt?!

Als een fietspad plots stopt en opgaat in de rijbaan, moeten achteropkomende bestuurders voorrang verlenen aan wie het fietspad verlaat en op de rijbaan komt. Vaak hebben autobestuurders dit niet gezien. Vergewis je ervan dat je gezien bent. Ook al heb je voorrang, neem deze niet blindelings. De gevolgen voor jou als fietser zijn altijd groter dan voor de autobestuurder. Wat heb je eraan dat je in je recht bent wanneer je levenslang met de gevolgen zit. Let dus zeer goed op als je als fietser zo’n plaats nadert! Ook autobestuurder, wees aandachtig en wees je bewust van je omgeving.

Voorrang wanneer je de rijbaan opkomt

De foto hierboven is zo’n plaats in Steenokkerzeel waar je voorrang hebt wanneer je de rijbaan opkomt. Zorg dat je gezien bent vooraleer je het fietspad  verlaat.

Veranderen van richting met je fiets

Voor fietsers gelden dezelfde regels als voor de andere bestuurders. Je moet dus richting aangeven als je van richting wil veranderen, bv. bij het afslaan op een kruispunt. Je kan de richting aangeven door je arm uit te steken. Wij leren dit aan onze kinderen in de lagere school maar vergeten dit later allemaal. Door aan te geven dat je van richting verandert met je fiets laat je andere weggebruikers weten wat je intentie is waardoor de veiligheid verhoogd wordt.

Zorg dat je fiets in orde is

Zijn je remmen in orde? Heb je een bel? Werkt je fietsverlichting? Zijn er reflectoren aanwezig op je fiets?

Dit moet allemaal wettelijk in orde zijn. Deze regels zijn niet zomaar verzonnen maar zorgen voor een verhoogde veiligheid. Zorg dat je fiets in orde is!

Contact: Koen.VanRoye@police.belgium.eu

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.