Met de rolstoel in het verkeer

Mobiliteit is een basisrecht voor iedereen en is essentieel voor de sociale contacten en de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. Elke weggebruiker, ongeacht zijn leeftijd, lichamelijke vaardigheid of het gebruikte vervoermiddel, moet zich veilig kunnen verplaatsen. De rolstoel is één van de hulpmiddelen om de persoonlijke mobiliteit te garanderen. Op 15 maart 2007 werd de reglementering hieromtrent aangepast*. Sindsdien worden rolstoelen doorgaans ondergebracht bij een nieuwe categorie van voertuigen: de voortbewegingstoestellen.

https://www.wegcode.be/actueel/1260-voortbewegingstoestellen

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.