Meldpunt voor fraude, bedrog, misleiding en oplichting

De FOD Economie heeft een uniek meldpunt voor slachtoffers van fraude, bedrog, misleiding en oplichting gelanceerd: meldpunt.belgie.be.

Indien je rechten als consument of ondernemer geschonden werden of je bent slachtoffer van een vorm van bedrog, dan kan je dit melden op deze nieuwe website. Het meldpunt verleent persoonlijk advies en leidt je vervolgens naar de juiste instantie.

Het meldpunt is een samenwerkingsverband van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de Federale Politie, de FOD Financiën en de FOD Economie.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.