Police-on-web

Via Police-on-web kan je online contact opnemen met de politie voor een aantal welbepaalde zaken:

  • je alarmsysteem registreren.
  • je kan de politie om woningtoezicht vragen wanneer je voor langere tijd afwezig zal zijn.
  • je kan aangifte doen van onder andere bepaalde vormen van diefstal, beschadigingen of graffiti.

De hele website is beveiligd en vergroot de bereikbaarheid van de politiediensten. De lijst van de beschikbare aangiften staat online en krijgt regelmatig aanvullingen.

Police-on-web is een gezamenlijk initiatief van de geïntegreerde politie en Fedict, de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie.

Let wel! Voor dringende zaken bel je best het nummer 101.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.