GAS?!

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die kan opgelegd worden voor inbreuken op de algemene politieverordening van onze zone. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

De politie en GAS-ambtenaren stellen mogelijke overtredingen vast. Zij kunnen zelf echter geen sanctie opleggen. Die taak is voor de sanctionerend ambtenaar. Deze mag zelf geen vaststellingen doen, maar oordeelt op basis van het proces-verbaal en het eventuele verweer. De sanctionerend ambtenaar houdt altijd rekening met de omstandigheden en beslist in verhouding tot de overtreding.

De wet garandeert dat de stem van de verdachte in de procedure wordt gehoord. Hij of zij kan in eerste instantie mondeling of schriftelijk binnen de 15 dagen een verweer indienen. In tweede en laatste instantie kan binnen één maand na de beslissing van de sanctionerend ambtenaar beroep worden aangetekend bij de politierechtbank (voor minderjarigen bij de jeugdrechtbank).

Een GAS-boete moet je binnen de maand betalen. Gebeurt dit niet vrijwillig en is er geen beroep meer mogelijk, dan kan een deurwaarder de boete innen. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.