Hoe kan ik een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Toelichting

De benaming 'getuigschrift van goed gedrag en zeden' werd in 2009 vervangen door de benaming 'uittreksel uit het strafregister'.

Vraag het uittreksel aan bij je gemeente:

 • als je in België woont of verblijft.

Dit dien je dit aan te vragen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je woonachtig bent. Raadpleeg de website van de desbetreffende gemeente voor meer informatie over hoe je dergelijk uittreksel kan aanvragen (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst).

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle Belgische gemeenten aangesloten zijn op het Centraal Strafregister en zullen alle lokale besturen uitsluitend uittreksels afleveren uit het Centraal Strafergister (en niet meer via het gemeentelijk strafregister). Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister:

 • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België;
 • gerechtelijke overheden, gelet op de toepassing CJCS;
 • gemachtigde administratieve instanties (art.593 en 594 Wetboek van strafvordering, KB 19.7.2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister);
 • rechtspersonen (vennootschappen, vzw's, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen;
 • diplomaten.

Dit dien je aan te vragen bij FOD Justitie

 • Per brief: Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
 • Per fax: +32 2 552 27 82
 • Via e-mail: strafregister@just.fgov.be
 • Door je persoonlijk aan te melden aan het loket: Waterloolaan 80, 1000 Brussel (open van 09u tot 11u30 en van 14u tot 15u30)

Vermeld op je aanvraag:

 • naam en voornaam
 • adres
 • geboortedatum en -plaats
 • handtekening
 • de reden van je aanvraag

Voeg ook een kopie van je identiteitskaart of paspoort bij.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.