Een aanvraag indienen voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Als er werken moeten gebeuren op de openbare weg, (rijstrook, berm, fietspad, voetpad) of de openbare weg kan niet anders dan ingenomen worden door bv. een container of stelling, dan dien je vooraf (minimum 10 werkdagen op voorhand) toestemming te vragen aan het gemeentebestuur. De politie stelt een ontwerpvergunning op en maakt ter zake haar advies over aan de burgemeester. De burgemeester neemt het advies van de politie in overweging en als alle voorwaarden gunstig zijn dan kan de vergunning goedgekeurd en ondertekend worden door de burgemeester. Deze vergunning is gratis.

De vergunning

Om een vergunning te verkrijgen, moet je het bijhorend formulier invullen. Voor kleine werken (inname parkeerplaatsen, plaatsen vrachtwagen/container/stelling en andere) kun je dit formulier hier (kleine werken) aanvraag toelating inname gedeelte van de openbare weg vinden. Voor grotere werken (wegenwerken, omleidingen,…) kun je het formulier hier (grote werken) aanvraag voor signaleren van werken en verkeersbelemmering op de openbare weg vinden.

Dit formulier kun je ons dan ingevuld terug bezorgen met de nodige foto's, signalisatieschetsen of plannen. Dat kan ter plaatse in het hoofdcommissariaat in Steenokkerzeel of per e-mail naar verkeerskunde@kastze.be. Laattijdige aanvragen hebben geen garantie om op tijd in orde te zijn. Als je niet in orde bent met de vergunning, bega je een overtreding en kun je bekeurd worden. Je bent dan ook aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

De aanvraag wordt samen met een signalisatieplan volgens standaardbestek 250 ingediend. Wanneer er enkel parkeerplaatsen dienen voorbehouden te worden, hoeft er geen signalisatieplan bijgevoegd te worden. Indien er een container, stelling of hoogtewerker geplaatst dient te worden, volstaat een schets of foto met afmetingen van de openbare weg en deze van de container/stelling/hoogtewerker. Voor het plaatsen van een stelling opteren wij steeds dat deze met onderdoorgang voorzien is.
Opgelet: Indien het voetpad en/of fietspad dient ingenomen te worden, moet er een buffer van minstens 1,5m voorzien zijn!

Enkel voor de inname van parkeerplaatsen en het plaatsen van een container/stelling/vrachtwagen in Zemst of Kampenhout, kun je ook terecht bij het wijkkantoor in kwestie. Vul hiervoor hetzelfde aanvraagformulier in.

Wanneer je je vergunning ontvangt, kan je als particulier de verkeersborden (indien nodig) bij de werkliedendienst van de betreffende gemeente huren of verkrijgen (al dan niet tegen betaling; dat blijft ter plaatse af te spreken):

  • voor de gemeente Steenokkerzeel: neem contact op met de verantwoordelijke via werklieden@steenokkerzeel.be of 02 252 33 58. Het materiaal kan je afhalen in de loods, Coenenstraat 23 te Steenokkerzeel;
  • voor de gemeente Zemst: neem contact op met de verantwoordelijke via werklieden@zemst.be of telefoonnummer 015 61 07 31.Het materiaal kan je afhalen in de Houtemsestraat 26 te Zemst;
  • voor de gemeente Kampenhout: neem contact op met de verantwoordelijke via loods@kampenhout.be of telefoonnummer 016 65 99 76. I n  Kampenhout plaatst de loods alleen parkeerverbod voor particulieren (dit voor korte periodes). Alle andere parkeer- of verkeerssignalisatie moet door de uitvoerder of aannemer van de werken geplaatst worden (dit volgens signalisatieplan).

Belangrijke opmerkingen:

  • wanneer de baan afgesloten dient te worden en hier normaal een bus van de Lijn rijdt, moet jij de Lijn hiervan zelf verwittigen;
  • wanneer de werken op een gewestweg plaatsvinden, moet u eveneens toestemming krijgen van het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). U maakt dan het signalisatieplan en ingevuld aanvraagformulier over aan AWV en in kopie verkeerskunde@kastze.be:
  • hou er rekening mee om contact op te nemen met aangrenzende gemeenten als de werken daarin doorlopen. Ook daar staan dan tijdig de noodzakelijke signalisatieborden en kunnen gepaste maatregelen genomen worden;
  • borden E1 of E3 (stilstaan- en/of parkeerverboden) moeten minimum 24 uur vooraf geplaatst zijn. De plaatser wordt verzocht de nummerplaten van de voertuigen die er op dat moment staan, door te geven aan het team verkeer. Dit per e-mail naar verkeerskunde@kastze.be;
  • als je een vergunning wenst te verlengen, dien je best tijdig een nieuwe aanvraag in;
  • meer informatie nodig? Wend je tot het team verkeer: tel. 02 759 78 72, fax: 02 759 69 21 of email: verkeerskunde@kastze.be.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.