Een vergunning voor werken? Dat kan online!

Vergunningen - Een aanvraag indienen voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op het openbaar domein

Wat is het?

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur. Aan deze toelating wordt een signalisatievergunning gekoppeld. De vergunning wordt afgeleverd voor maximum 2 maanden. Indien een verlenging nodig is, moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden omdat de situatie moet geëvalueerd worden.
Enkele voorbeelden van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt:
•    het gebruiken van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
•    het plaatsen van containers of stellingen;
•    het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
•    voor een verhuis of het leveren van meubels waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden en dus een parkeerverbod nodig is;
•    voor wegenwerken;
•    voor nutswerken.

Vraag je vergunning ruim op voorhand aan! Afhankelijk van het type van inname moet de aanvraag uiterlijk 5 tot 15 werkdagen op voorhand worden aangevraagd!  

Hoe aanvragen?

Je vraagt je vergunning aan via het online platform EagleBe (je gebruikt hiervoor best Google Chrome als browser). Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen.

Aanvraag vergunning De vergunning wordt aangevraagd door diegene die de hinder veroorzaakt, vaak is dit een hoofdaannemer of een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In het geval dat er geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Bij elke aanvraag moet verplicht een duidelijke schets of signalisatieplan zijn toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan jouw aanvraag niet worden behandeld! In sommige gevallen zal je ook toestemming nodig hebben van de Lijn en/of van het Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer.

Ben je niet zeker hoe je het aanvraagformulier moet invullen? Via het tabblad Help kom je automatisch op de helpdesk Mercator waar verschillende artikels te vinden zijn met meer informatie over EagleBe.

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatst lopende vergunning. Vind je deze e-mail niet meer?  Vul dan een nieuwe aanvraag in.

Bij een eerste gebruik van het EagleBe Smart City platform kan je je registeren. Via het Eagle Portaal kan je je aanvragen indienen bij elke stad of gemeente in Vlaanderen. Daarnaast krijg je een overzicht van al je ingediende aanvragen en kan je verschillende contactgegevens opslaan zodat deze bij toekomstige aanvragen automatisch worden ingevuld. Zo kan je vanuit het Eagle Portaal innames verlengen, evenementen kopiëren en zoveel meer.

Meer informatie:
EagleBe
Aanvraagformulier
Hoe het aanvraagformulier invullen: video

Signalisatie, situatieschets en signalisatieplan

Bij inname van het openbaar domein moet voor de openbare veiligheid het nodige signalisatiemateriaal geplaatst worden. Meestal bezit de aannemer dit signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing.

Indien wordt gewerkt in fasen dan moeten verschillende, aparte vergunningen worden aangevraagd.

Indien je gebruik maakt van het trottoir, fietspad, rijweg en/of verkeersvrije plaatsen (woonerven/promenade/pleinen/winkelstraat/…) moet je een duidelijke situatieschets toevoegen met aanduiding van de volgende gegevens:
•    afmetingen openbaar domein (trottoir, rijbaan, fietspad, …)
•    alle bezettingen met afmetingen
•    vrije doorgang voor voetgangers, fietsers, verkeer, ….
•    welke signalisatie wordt geplaatst op het openbaar domein

Als de rijweg moet worden afgesloten, moet je een signalisatieplan en omleidingsroute opstellen en toevoegen als bijlage.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

Alle omwonenden, handelaars en garagehouders, die hinder kunnen ondervinden, moeten minimum 24 uur op voorhand schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de mogelijke hinder. De aard en de duur van de hinder moeten worden omschreven.

Verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren dienen minstens 24uur op voorhand geplaatst te worden met een aangepast onderbord. Een lijst van de kentekenplaten van de op dat ogenblik geparkeerde voertuigen wordt overgemaakt aan verkeerskunde@kastze.be met als onderwerp: ‘Terugmelding Nummerplaten – dossiernummer en adres van inname’.

Indien verkeerssignalisatie en/of omleidingen op het grondgebied van een andere gemeente moeten worden aangebracht dan is de toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen van die gemeente vereist. In voorkomend geval voeg je een kopie van deze toelating aan dit dossier.

De Lijn

Bij hinder aan een bushalte of inname van een busbaan of wanneer de openbare weg wordt afgesloten voor alle verkeer en hier normaal een bus van De Lijn rijdt, moet de aanvrager De Lijn hiervan zelf verwittigen.

Contact De Lijn: omleidingen.vvrvlaamserand@delijn.be  

Het advies van De Lijn voeg je toe als bijlage in het aanvraagformulier.

Gewestwegen

Voor inname van openbaar domein/signalisatie langs gewestwegen moet bijkomend toelating worden gevraagd bij de Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer. Hiervoor dient u een aanvraag in te dienen met plan en vermelding van de termijn van inname, de ingenomen oppervlakte en de geplaatste signalisatie.

De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen. De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd.

Bij een inname die langer dan 24u duurt, zal het Agentschap Wegen en Verkeer een retributie aanrekenen.

Voor de gemeente Kampenhout dient u uw aanvraag te richten naar:
wegen.vlaamsbrabant.districtleuven@mow.vlaanderen.be  

Voor de gemeente Steenokkerzeel en Zemst dient u uw aanvraag te richten naar:
wegen.vlaamsbrabant.districtvilvoorde@mow.vlaanderen.be met vermelding van uw Rijksregisternummer en adres (dit is niet altijd het adres van de werken).

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer voeg je toe als bijlage in het aanvraagformulier.

Verkeersborden

Meestal bezit de aannemer het signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing.

Wanneer je je vergunning ontvangt, kan je als particulier de verkeersborden (indien nodig) bij de werkliedendienst van de betreffende gemeente huren of verkrijgen:

•    voor de gemeente Steenokkerzeel: neem contact op met de verantwoordelijke via werklieden@steenokkerzeel.be of 02 252 64 19 . Het materiaal kan je afhalen in de loods, Coenenstraat 23 te Steenokkerzeel;

•    voor de gemeente Zemst: neem contact op met de verantwoordelijke via werklieden@zemst.be of telefoonnummer 015 61 07 31. Het materiaal kan je afhalen in de Houtemsestraat 26 te Zemst;

•    voor de gemeente Kampenhout: neem contact op met de verantwoordelijke via loods@kampenhout.be of telefoonnummer 016 65 99 76. In Kampenhout plaatst de loods alleen parkeerverbod voor particulieren (dit voor korte periodes). Alle andere parkeer- of verkeerssignalisatie moet door de uitvoerder of aannemer van de werken geplaatst worden (dit volgens signalisatieplan).

Inname in jouw buurt

Wil je op de hoogte blijven van werkzaamheden in je buurt of weten waar en wanneer nutsmaatschappijen aan de slag gaan? Voortaan is het mogelijk om dit te raadplegen op een overzichtelijke kaart, via de kaarttoepassing “hinder in kaart” op GEOPUNT.

Regelgeving

Algemene Politieverordening gemeente Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst

Wegcode – signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Werfsignalisatie – zes categorieën
 

Contact info

PZ Kastze – verkeer
www.kastze.be
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel
Tel: 02/759.78.72
info@kastze.be  / verkeerskunde@kastze.be

Gemeente KA – Openbare werken www.kampenhout.be
Gemeente Steenokkerzeel – Openbare werken www.steenokkerzeel.be
Gemeente Zemst – Infrastructuur www.zemst.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.