Ik wil werken bij de politie?

Ik wil werken bij de politie?

Bij de politie werken politieagenten, maar ook burgerpersoneel. Burgers die bij de politie werken, hebben meestal een ondersteunende functie en zorgen ervoor dat de politieagenten zoveel mogelijk op straat kunnen zijn.

De politiediensten bestaan enerzijds uit een operationeel kader en anderzijds uit een administratief of logistiek kader. Hetgeen concreet betekent dat het operationeel kader verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie terwijl personeelsleden van het administratief en/of logistiek kader deze bevoegdheid inzake gerechtelijke of bestuurlijke politie niet hebben.

Voorwaarden om bij de politie te kunnen komen werken

De volgende minimumeisen zijn een must:

 • je hebt de Belgische nationaliteit bij aanvang van de selectieproeven;
 • je bent in het bezit van het vereiste diploma of studiegetuigschrift of zal het binnenkort halen;
  • voor basiskader moet je een diploma van hoger secundair onderwijs hebben of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld;
  • voor hoofdinspecteur (middenkader) met bijzondere specialisatie moet je houder zijn van het vereiste bachelordiploma of de lessen van het laatste jaar volgen;
  • voor officierskader moet je een universitair diploma hebben of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld;
 • je bent ten minste achttien jaar bij de aanwerving;
 • je bent van onbesproken gedrag;
 • je slaagt voor de selectieproeven (proef voor cognitieve vaardigheden, persoonlijkheidsproef, fysieke en medische geschiktheidproef en een selectiegesprek met de selectiecommissie).

Het politiestatuut

Met de politiehervorming kwam er ook een nieuw statuut voor de politiediensten

De leden van de politiediensten hebben een eenheidsstatuut qua rekrutering, selectie, bezoldiging, pensioen, opleiding, enz. Het mobiliteitsprincipe garandeert de mobiliteit tussen verschillende lokale politiediensten en tussen deze diensten en de federale politie. Gelijkwaardige betrekkingen zijn toegankelijk voor ambtenaren van beide niveaus die aan de statutaire voorwaarden voldoen.

De korpsoversten, die vroeger voor onbeperkte tijd waren aangesteld, en hierdoor de facto hun positie behielden tot aan hun pensioen, worden voortaan volgens een mandaatsysteem benoemd:voor elke functie wordt een standaardprofiel opgemaakt waaraan de kandidaten moeten beantwoorden; korpsoversten worden niet meer voor onbeperkte tijd aangesteld, maar voor een eenmaal hernieuwbare periode van 5 jaar.

Heb je nog vragen ?

Mail naar: pz.kastze.hrm@police.belgium.eu.

Andere informatiebronnen :

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.