Ik wil werken bij PZ KASTZE

Wij zoeken jobstudenten ter ondersteuning van team ICT en team jeugd en gezin.

1 jobstudent ter ondersteuning van team ICT

Periode: Gedurende de zomervakantie, periode in overleg overeen te komen en rekening houdend met maximum aantal uren studentenwerk per jaar. Gelieve het aantal uren die je reeds gepresteerd hebt dit jaar, door te geven. 

Functierollen en resultaatsgebieden

Als helpdeskmedewerker ICT instaan voor o.a.:

 • Het eerste aanspreekpunt zijn voor hardware- en softwareproblemen en deze oplossen;
 • Basiskennis van computer hardware en netwerksystemen;
 • Basiskennis van Windows server, programmeerlogica en linuxsystemen;
 • De assistent ICT ondersteunen bij het beheer van het ICT-netwerk van de politiezone, zoals bij de installatie van ICT-systemen, upgrades van hardware en software, het beheer van LAN-netwerken....

 

Competentieprofiel

Kennis:

 • Windows- en linuxsystemen
 • Programmeerlogica
 • LAN-netwerken
 • Microsoft office
 • Hardware-logica (installatie – configuratie)

 

Troeven:
Houder zijn van een diploma of getuigschrift richting ICT of aantoonbare ervaring in de materie is een plus, alsook ervaring (stage, studentenovereenkomst,..) binnen de politie.

Interesse? Stuur dan een mailtje met je motivatiebrief én cv naar personeel@kastze.be. Gelieve ook aan te geven welke periode je voorkeur geniet.

 

1 jobstudent ter ondersteuning van team jeugd en gezin

Periode: Gedurende de zomervakantie, periode in overleg overeen te komen en rekening houdend met maximum aantal uren studentenwerk per jaar. Gelieve het aantal uren die je reeds gepresteerd hebt dit jaar, door te geven. 

Functierollen en resultaatsgebieden

Als maatschappelijk werker instaan voor o.a.:

 • Het in kaart brengen van de sociale context en het verlenen van advies aan de teamverantwoordelijke van team jeugd en gezin in het kader van politionele opdrachten die betrekking hebben op minderjarigen en andere situaties met achterliggende sociale of medische problematiek;
 • Het mee opvolgen van specifieke situaties inzake verontrustende opvoedingssituaties (VOS) en intra-familiaal geweld door o.a. correct door te verwijzen;
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de opdrachten voor team jeugd en gezin door het uitvoeren van o.a. analyse, opvolging, doorverwijzing en informatieuitwisseling;
 • De sensibilisering en ondersteuning van de politieambtenaren op het vlak van o.a. politionele slachtofferbejegening, (h)erkennen van psychiatrische problematieken, niet-dringende collocaties en post-traumatische stress;
 • Het voorstellen van alternatieven om met situaties van slachtofferschap om te gaan indien nodig;
 • Overleg plegen met het jeugdparket indien nodig;
 • Administratieve ondersteuning bieden binnen team jeugd en gezin waar nodig.

 

Als dossierbeheerder instaan voor o.a.:

 • De analyse en/of controle van dossiers volgens de geldende regelgeving en procedures;
 • Het inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen;
 • Het zoeken naar gepaste oplossingen voor specifieke problemen van sociale aard, dit op een aanklampende wijze.

 

Competentieprofiel

Kennis:

 • Specifieke wetgeving en regelgeving inzake jeugd- en sociale politie (jeugdwet en ministeriële omzendbrieven inzake maatregelen jeugdrechter, herstelrecht, en ouderstage, Col 3+4/2006, parketrichtlijnen inzake jeugd en gezin en IFG, …)
 • Regelgeving rond verdwijningen
 • Ondersteunende middelen en diensten inzake gerechtelijke politie
 • Richtlijnen en regelgeving inzake slachtofferbejegening
 • Sociale kaart

Troeven:
Houder zijn van een diploma of getuigschrift in het studiegebied sociaal-agogisch werk, maatschappelijk werk, maatschappelijk assistent, opleiding sociaal werk is een plus, evenals ervaring (stage, studentenovereenkomst,..) binnen de politie.

Interesse? Stuur dan een mailtje met je motivatiebrief én cv naar personeel@kastze.be. Gelieve ook aan te geven welke periode je voorkeur geniet.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 759 78 72.