Bericht n.a.v. zwaar misdrijf tegen een café in de Bevrijdingslaan

Afgelopen dagen waren er in België meerdere incidenten tussen sommigen van de Koerdische en sommigen van de Turkse gemeenschappen. Fysiek geweld en andere misdrijven vonden plaats en worden gedeeld via sociale media en verhogen de emotionele diepte van dit conflict.

Twee Gentse jongeren met een Turkse achtergrond werden tevens slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen te Brussel omwille van hun achtergrond (wat een haatmisdrijf is). 

Blauw zwaailicht

Gisteren was er veel  informatie dat er in Gent ‘s avonds feiten zouden plaatsvinden. Zowel de burgemeester, de politie en heel wat positieve sleutelfiguren hebben heel veel inspanningen gedaan om in dialoog te gaan en er toe bij te dragen dat het conflict niet overslaat naar Gent. De politie was ook massaal aanwezig. Omstreeks 21.00 uur heeft de politie aan de burgemeester gevraagd om in gesprek te gaan met een grote groep Turkse jongeren aan de Nieuwevaart. Er werd ruim de tijd genomen om alle standpunten te aanhoren en duiding te geven waar nodig. Finaal was het besluit van de politie dat de meerderheid van de Turkse jongeren van goede wil zijn, hun emoties uiten maar niet overgaan tot het plegen van misdrijven. 

De politie bleef vervolgens aanwezig op de meest cruciale plaatsen maar uiteraard is het onmogelijk om alle incidenten te vermijden gezien deze veelal op een paar minuten uitgevoerd worden.  

Op de Bevrijdingslaan is een groep toch overgegaan tot een reeks van zware misdrijven. Misdrijven waar zware straffen op staan. In opdracht van het Parket worden deze zware misdrijven nu met grote prioriteit door de Gentse politie onderzocht. Alle informatie is alvast welkom en kan overgemaakt worden aan onder meer het Meldpunt van de Gentse politie. Als boodschap geven we aan de verdachten alvast mee dat er een wezenlijk onderscheid is tussen een stem en emoties laten horen en bij nacht een café vernielen en plunderen. Ook nu blijven er berichten binnenkomen van mogelijke baldadigheden.

We danken iedereen van elke gemeenschap die bijdraagt tot herstel en niet oproept tot geweld. We danken ook iedereen die de komst van buitenlandse onruststokers tracht te voorkomen. En we hopen dat er dialoog kan ontstaan tussen de gemeenschappen in Gent. 

Politie en burgemeester blijven alvast in gesprek gaan met beide gemeenschappen. Het recht in eigen handen nemen zal op geen enkele wijze getolereerd worden, zowel politie als burgemeester roepen op om niet te provoceren en zich niet te laten uitdagen tot plegen van misdrijven tegen Gentenaars van een andere gemeenschap. 

De politie van haar kant heeft voor de volgende dagen veel extra volk opgetrommeld en zal sterk aanwezig blijven. Een bijzondere aandacht van de politie gaat naar mensen uit beide gemeenschappen die niet van Gent zijn en hier willen aanleiding geven tot misdrijven en onlusten.

Labels