Dag van het Slachtoffer 2023

Vandaag, 22 februari 2023, is het de jaarlijkse Europese Dag van het Slachtoffer. De gelegenheid bij uitstek om het voltallige korps te bedanken voor de dagelijkse warme omgang en opvang van slachtoffers – elke dag opnieuw. Het is zo belangrijk voor slachtoffers dat politie zorg draagt voor hen, niet alleen om de onmiddellijke gevolgen te verzachten maar ook voor de latere verwerking van het gebeuren is dit onbetaalbaar.

Logo slachtofferbejegening Politie Gent

Slachtofferbejegening vanuit het hart van de politie

Slachtoffers van misdrijven (en hun nabestaanden) kunnen bij het Bureau Politionele Zorg terecht voor ondersteuning, informatie en bijstand. Daarnaast ondersteunt dit bureau de politieambtenaren in hun taken van slachtofferbejegening, zodat de opvang van slachtoffers in ons korps optimaal kan verlopen. Voor een afspraak met één van de consulenten van het Bureau Politionele Zorg bel je 09 266 67 53 of mail je naar BPZ.Gent@police.belgium.eu. Dit kan elke werkdag van 9 tot 17 uur.

We willen hierbij nog eens benadrukken dat ons korps er is voor àlle slachtoffers – man,  vrouw, transgender, homo, hetero, jong, oud, met of zonder functiebeperking, van vreemde origine of geboren en getogen in Gent, ... Of je nu het slachtoffer bent van een fietsdiefstal, een verkeersongeval, oplichting, stalking, agressie of wat dan ook – onze deur staat altijd open en we zullen je warm ontvangen.

Flyer

In Gent wordt een optimale slachtofferzorg gegarandeerd door de goede samenwerking en wisselwerking tussen ons Bureau Politionele Zorg, Slachtofferonthaal Justitiehuis en Slachtofferhulp CAW. Maar slachtofferzorg, slachtofferbejegening, slachtofferonthaal, slachtofferhulp, … Het is niet altijd evident om het onderscheid te maken en te weten wanneer je waar terecht kan. Om wat meer duidelijkheid te scheppen werd een flyer ontwikkeld.

Website

Op de website www.slachtofferzorg.be vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van deze slachtoffers en getuigen kunnen voor informatie en ondersteuning op deze website terecht. Voor verschillende feiten biedt de website specifieke informatie en wordt er dieper ingegaan op wat slachtoffers zelf kunnen doen en wie hen kan helpen. Klik hier om een filmpje van slachtofferzorg.be te bekijken.