Eerste eedaflegging Gentse flikken op 19 november 2021

Op vrijdag 19 november 2021 ging de eerste van drie eedafleggingen van de Politiezone Gent door. Door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt om de eedafleggers in drie groepen op te splitsen: de eerste vond plaats op 19 november 2021, de volgende op 26 januari 2022 en de laatste op 16 februari 2022.

Eedaflegging

De eedaflegging van vrijdag 19 november 2021 ging buiten door, onder de Gentse Stadshal en onder het toeziend oog van korpschef Filip Rasschaert en Gents burgemeester Mathias De Clercq.

Verdeling

Net zoals de voorbije jaren bestaat de groep eedafleggers uit diverse functies en graden. In totaal zullen – gespreid over de drie data – 158 personen de eed afleggen. Het gaat hierbij om 132 ‘operationelen’ en 26 leden van de administratieve en logistieke ondersteuningsdiensten waarvan 89 mannen en 69 vrouwen.

Op vrijdag 19 november 2021 legden alvast 50 personeelsleden hun eed af: 47 operationele personeelsleden en 3 administratieve en logistieke personeelsleden, 25 mannen en 25 vrouwen.

Proficiat en welkom aan onze (nieuwe) collega’s!