Europese Dag van het Slachtoffer

Op vrijdag 22 februari 2019 is het de jaarlijkse Europese Dag van het Slachtoffer. De gelegenheid bij uitstek om het voltallige korps te bedanken voor de dagelijkse warme omgang en opvang van slachtoffers - elke dag opnieuw. Het is zo belangrijk voor slachtoffers dat politie zorg draagt voor hen, niet alleen om de onmiddellijke gevolgen te verzachten maar ook voor de latere verwerking van het gebeuren is dit onbetaalbaar.

Slachtofferbejegening vanuit het hart van de politie

Slachtoffers van misdrijven (en hun nabestaanden) kunnen bij het Bureau Politionele Zorg terecht voor ondersteuning, informatie en bijstand. Daarnaast ondersteunt dit bureau de politieambtenaren in hun taken van slachtofferbejegening, zodat de opvang van slachtoffers in ons korps optimaal kan verlopen. Voor een afspraak met één van de consulenten van het Bureau Politionele Zorg bel je 09 266 67 53 of mail je naar BPZ.Gent@police.belgium.eu. Dit kan elke werkdag van 8.30 tot 17 uur.

We willen hierbij nog eens benadrukken dat ons korps er is voor àlle slachtoffers - man, vrouw, transgender, homo, hetero, jong, oud, met of zonder functiebeperking, van vreemde origine of geboren en getogen in Gent, ... Of je nu het slachtoffer bent van een fietsdiefstal, een verkeersongeval, oplichting, stalking, agressie of wat dan ook - onze deur staat altijd open en we zullen je warm ontvangen.

Flyer

In Gent wordt een optimale slachtofferzorg gegarandeerd door de goede samenwerking en wisselwerking tussen ons Bureau Politionele Zorg, Slachtofferonthaal Justitiehuis en Slachtofferhulp CAW. Maar slachtofferzorg, slachtofferbejegening, slachtofferonthaal, slachtofferhulp, … Het is voor de burger, en zelfs voor politiemensen, niet altijd evident om het onderscheid te maken en te weten wanneer hij waar terecht kan. Om wat meer duidelijkheid te scheppen werd een flyer ontwikkeld.

Brochure FOD Justitie

De brochure "U bent slachtoffer" van de Federale Overheidsdienst Justitie bevat interessante informatie voor slachtoffers en is ook in het Frans, Engels en Duits verkrijgbaar. De digitale versie van de brochure vind je hier.