Extra toezicht op laden en lossen en parkeren in de woonerfzone

Een groot deel van de Gentse binnenstad is autovrij gebied en werd ingericht als (woon)erf om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid te verhogen. In een woonerf gelden bijzondere verkeersregels. Wie een vergunning heeft om met de wagen het autovrij gebied in te rijden moet zich dus aan de regels van een (woon)erf houden. Zo mogen voetgangers er de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, is de snelheid voor alle voertuigen beperkt tot 20 km per uur en is parkeren verboden.

Vorig jaar stelde de politie 1.368 inbreuken vast in de woonerfzone,  581 daarvan zijn overtredingen van het geldend parkeerverbod binnen woonerven. Vooral in de Lange Kruisstraat, Groentenmarkt, Grote Huidevettershoek en de Predikherenlei worden deze overtredingen vastgesteld.

Actieweek sensibilisering en handhaving: 17-21 februari

Om toe te zien op verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het stadscentrum zullen de Verkeersdienst en de Wijkdienst van de Gentse lokale politie van 17 tot 21 februari extra controleren en sensibiliseren rond het inrijden van en parkeren in de autovrije zone. Wie parkeert in het woonerf riskeert een boete van 58 euro.

Het autovrij gebied inrijden en stilstaan om te laden en lossen

Met een speciale vergunning kan men wel het woonerf inrijden en laden en lossen in het stadscentrum, bijvoorbeeld voor handelszaken of horeca zonder eigen garages of standplaatsen. Met een dergelijke vergunning mag men het autovrije stadscentrum inrijden tussen 18.00 uur en 11.00 uur en stilstaan gedurende de tijd die nodig is om te laden en/of te lossen. Deze vergunningen worden uitgereikt door het Mobiliteitsbedrijf.

Parkeren, dus langer stilstaan dan nodig om te laden en te lossen, op openbaar domein in het woonerf is sowieso niet toegelaten.

Meer info over de vergunning en de regelgeving.

Het autovrij gebied inrijden  voor het uitvoeren van werken

Wie met een auto, vracht- of bestelwagen in het autovrij gebied moet zijn om daar werken uit te voeren op het openbaar domein, of aan privé-eigendommen in het autovrij gebied, heeft daarvoor ook een vergunning nodig. Het gaat dan bv. over voertuigen gebruikt voor verbouwingen, nieuwbouwwerkzaamheden, depannage- of takeldiensten, verhuizen, begrafenisondernemers, gerechtsdeurwaarders, glazenwassers, loodgieters, of de captatie van beelden of geluid (tv/radio). Parkeren mag met deze vergunning niet. Wel kan men met deze vergunning de hele dag (24u/24) het autovrije gebied binnenrijden.

Meer info over de vergunning en de regelgeving.

Dienstverleners en uitvoerders van werken: parkeren in het autovrije gebied

Parkeren in het woonerf is niet toegestaan. Er zijn betalende parkeerplaatsen aan de rand van het autovrije gebied. Wie dringende werken uitvoert bij een bewoner of een bedrijf met parkeergelegenheid in een autovrij gebied, kan zijn voertuig door de bewoner of het bedrijf laten registreren in de online beheertool. Zo krijgt men toegang tot het autovrij gebied en kan men de parkeergelegenheid van het bedrijf of de bewoner gebruiken.

Een vergunning aanvragen voor de inname van de publieke ruimte voor een tijdelijke werfzone, werfwagen, verhuis,… kan online bij de cel Inname Publieke Ruimte