Gentse flikken en jongeren gooien hun vooroordelen overboord in de online reeks ‘Framed’

Spoiler alert — De relatie tussen jongeren en de politie is vaak complex. ‘Framed’ is een online serie van acht afleveringen waarin Gentse jongeren en politiemensen elkaar ontmoeten, in dialoog gaan en ervaringen delen over thema’s die hen verbinden. Het resultaat is een reeks vol authentieke verhalen over wat hen bezighoudt, luchtig verpakt, met een goede dosis humor. Het leidt tot soms hilarische en emotionele momenten, maar vooral tot meer wederzijds begrip en respect. In de laatste aflevering zoeken Gentse politiemensen en jongeren samen naar oplossingen. Zo wordt de impact van de serie en de input van de jongeren ook in de straten van Gent voelbaar.

Framed - cast

Twaalf jongeren kijken voorbij het uniform van de flikken

De Gentse politie koos er voor om samen met jongeren een reeks te maken en vond hiervoor de juiste makers. De serie is bedacht en gemaakt door Apollonia en Untitled Workers Club, twee agencies die zich inzetten om organisaties en merken meer inclusief te maken.

Door in dialoog te gaan met jongeren en ervaringen te delen over thema’s die hen verbinden en hen bezighouden, willen de Gentse flikken bijdragen tot meer wederzijds begrip, respect en vertrouwen. Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instellingen van de samenleving zoals politie. Op basis van dat vertrouwen zullen jongeren zich sneller met die samenleving verbonden voelen. Omgekeerd kan de politie jongeren ook beter bereiken als er vertrouwen is.

“Het is nodig dat we met jongeren in dialoog kunnen gaan voor, tijdens en na onze tussenkomsten om zo samen met hen de veiligheid en leefbaarheid in de stad te verhogen. We moeten zorg dragen voor een relatie van wederzijds respect en vertrouwen. We moeten als flikken een positief rolmodel zijn voor jongeren, ook tijdens onze tussenkomsten. ”

– Stefaan De Clercq, jeugdcoördinator Politie Gent

Twaalf jongeren uit Gent, die normaal gezien ver weg wensen te blijven van de politie, werden geselecteerd voor ‘Framed’. Bij de casting gaven ze aan dat ze het gevoel hadden dat ze soms extra worden geviseerd door de politie omwille van hun huidskleur, uiterlijke kenmerken of gewoon omdat ze jong zijn. Net deze groep ging een intense interactie aan met de Gentse flikken.  

Aan de hand van stellingen (zoals ‘Over the line’), persoonlijke gesprekken over angsten of toffe momenten zoals de ‘combi karaoke’ leerde iedereen elkaar beter kennen. In de loop van de reeks stelden de deelnemers vast dat ze eigenlijk een eenzijdig en ongenuanceerd beeld van ‘de ander’ hadden, waardoor ze erg hard voor elkaar waren.

“Het werd tijd dat jongeren en de flikken samen gingen zitten. Toen ik begon met deze serie, dacht ik dat ik heel open minded was, maar ook ik scheerde de flikken allemaal over dezelfde kam. Ik deed dus hetzelfde wat ik dacht dat de flikken bij ons deden, namelijk ‘framing’. Door te communiceren, is mijn beeld echt veranderd. Ik keek voor de eerste keer voorbij het blauwe uniform en zag de mens achter de flik.”

- Mernissa, 19 jaar en één van de jongeren in de serie

Politiezone Gent heeft een hart voor jongeren

De Gentse politie vindt het als nabije politie zeer belangrijk om een goede relatie te hebben met haar jongeren. Zo zijn er in het korps zes jeugdinspecteurs, die voor de jongeren van hun buurt een luisterend oor, een aanspreekpunt en een spreekbuis naar het beleid toe zijn. Ook de jeugdcoördinator van de Politie Gent zorgt ervoor dat de contacten met de jongeren en partners positief verlopen. Hij coördineert de inspanningen van onze jeugdinspecteurs, van ons contactpunt voor scholen (nl. BAS - bureau aanspreekpunt scholen) en van het team jeugd binnen de lokale recherche.

Bovendien organiseert het Gentse korps in buurten waar de afstand tussen jongeren en politie merkbaar groot is, ook activiteiten om elkaar beter te begrijpen en te leren vertrouwen. Denk bv. aan jongeren en flikken die samen boksen of gaan voetballen. 

Deze positieve projecten en initiatieven met en voor jongeren vielen tevens internationaal in de prijzen. Zo ontving het Gentse korps op woensdag 18 mei 2022 de ‘community prijs van Quebec’. Vooral ook het VR-project ‘professioneel handelingskader voor politiecontroles’ mocht op veel interesse rekenen.

Toch is de samenwerking met de jongeren voor deze serie nog van een andere orde voor de Gentse politie. Door jongeren op een manier te benaderen, die volledig aansluit bij hun leefwereld, kunnen we via de reeks de dialoog en de relatie met jongeren verbeteren. Door met de jongeren zelf samen te werken, krijgen we echte input van jongeren, wat de werking van de Gentse politie en de contacten met jongeren alleen maar ten goede komt. 

“Onze Gentse politie levert veel inspanningen om een goede verstandhouding op te bouwen met jongeren. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij heel belangrijk. Initiatieven zoals Framed helpen om elkaar beter te begrijpen en te werken aan die goede verstandhouding.”

– Mathias De Clercq- Burgemeester van Gent

“We zijn echt trots op het eindresultaat. Iedereen moet de serie zien. De inzichten die de deelnemers  van elkaar hebben gekregen — toen de camera’s draaiden maar ook tijdens de pauzes — hebben hen echt veranderd. Als flikken moeten we ons werk kunnen doen, maar de wijze waarop we dit doen is ook enorm belangrijk. Jongeren moeten jong kunnen zijn en zich kunnen amuseren en dat kan zeker in harmonie met hun leefomgeving en met anderen. De boodschap die deze serie vooral uitdraagt, is dat we allemaal mensen zijn die het verdienen om elkaar met respect te behandelen en dat dit mogelijk wordt als je er open voor staat. Wij verdienen het niet om zo maar beschuldigd te worden omdat we als flikken ons werk doen en ook jongeren verdienen het niet om negatief benaderd te worden door ons gewoon omdat ze zich amuseren.”

– Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

Praktische informatie over de reeks

  • Lancering eerste aflevering: vrijdag 10/06 om 10u00.
  • Elke donderdag komt een nieuwe aflevering online op Facebook & Youtube.
  • De afleveringen zijn te volgen op de sociale media van Politiezone Gent en via de website www.jongerenenpolitie.be

 

Meer over de cast

De jongeren uit de serie zijn tussen 16 en 26 jaar en wonen in Gent of de Gentse regio. De jongerengroep kent een grote diversiteit inzake gender, opleiding, etniciteit, ... 

De flikken zijn tussen 30 en 50 jaar en werken bij Politie Gent. Ze oefenen verschillende functies uit in even diverse diensten zoals de Wijkpolitie, de Verkeersdienst, de Dienst Operationele Acties, de dienst Human Resources, de dienst integriteitsbewaking en toezicht en de Interventiedienst.