Goed voornemen voor het nieuwe jaar: met je oldtimer naar de keuring

Vanaf 1 januari 2020 moeten de voertuigen die in Vlaanderen geregistreerd staan als oldtimer en ingeschreven zijn vóór 1 januari 1990 verplicht naar de periodieke technische keuring. Voertuigen met een leeftijd vanaf 25 tot 30 jaar moesten zich in 2019 al aandienen op de keuring.

Eigenaars die geen oproepingskaart hebben ontvangen, kunnen het moment van de keuring zelf berekenen op basis van de referentiedatum.

De periodieke oldtimerkeuring is een wettelijke verplichting. Oldtimers vanaf 25 tot 30 jaar moeten in principe reeds beschikken over een geldig keuringsbewijs. De voertuigen ouder dan 30 jaar moeten in 2020 gekeurd worden.

Oldtimerkeuring voor meer verkeersveiligheid

De oldtimers worden gekeurd om de verkeersveiligheid van de voertuigen te verzekeren. Zoals bij een standaardkeuring worden onder andere de veiligheidsgordels, de staat van de banden, de remmen en de lichten gecontroleerd.

Verbouwingen aan de oldtimer die de verkeersveiligheid van het voertuig in het gedrang brengen, zijn niet toegestaan. Bij twijfel kan het keuringscentrum een dossier indienen bij de Vlaamse overheid om de verbouwing te beoordelen.
De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU. De Europese Unie streeft naar het bijna volledig verdwijnen van verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2050. Daarom zetten de lidstaten uit de Unie in op meer veiligheid. Een voertuig in goede staat draagt daaraan bij.