Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, gaat bij de Gentse flikken niet ongemerkt voorbij.

Jurgen en Isabelle met de leerlingen zevende jaar Integrale Veiligheid

Interne fotowedstrijd

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie organiseerden we een interne fotowedstrijd waarbij de personeelsleden hun visie op diversiteit en inclusie in beeld konden brengen. Een neutrale jury koos op basis van vooropgestelde criteria voor de foto van Jurgen en Isabelle van het Commissariaat Gent Centrum, toen zij bij de leerlingen van het zevende jaar Integrale Veiligheid een infosessie over een job bij de politie gingen geven. Als winnaars krijgen ze een etentje van de zone aangeboden in ENTR, het restaurant van de Centrale waar ook in de menu’s rekening gehouden wordt met de diversiteit in onze samenleving.

100% (FL)IK

Maar niet alleen op 21 maart is er aandacht voor racisme en discriminatie bij de Gentse politie. Diversiteit en inclusie sluiten heel sterk aan bij de werking en waarden van de politiezone en zitten ook vervat in de slogan 100% (FL)IK. Het (h)erkennen van de verschillen tussen mensen, het blijven in gesprek gaan, de problemen niet uit de weg gaan maar het zien als uitdagingen die leerrijk zijn – dat typeert de aanpak van ons korps.

De zone startte reeds in 2017 met de campagne van 100% (FL)IK, de Dienst Diversiteit zorgde voor een begeleidingstraject om mensen met een migratieachtergrond te sensibiliseren en te ondersteunen om de organisatie te versterken. Niet alleen worden inspanningen geleverd om het korps meer divers te maken, er wordt ook ingezet op de bedrijfscultuur om de organisatie voor elke medewerker aantrekkelijk te maken en te behouden. We blijven inzetten om het denkproces en de perceptie van de medewerkers te verruimen, zodat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht de diverse verschillen en talenten. Er wordt geïnvesteerd in verbindende activiteiten met jongeren, waardoor langs beide kanten vooroordelen weggewerkt worden en men elkaar echt leert kennen.

CoP without Borders

De afgelopen twee jaar participeerde ons korps samen met PZ Antwerpen, PZ BruNo, PZ Charleroi, de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verschillende middenveldorganisaties aan het internationale project ‘CoP without Borders’. Dit resulteerde in een Charter van Toewijding waarbij het belang van het bestrijden van racisme en discriminatie en het geloof in diversiteit en inclusie onderstreept wordt.

Strijden tegen racisme en discriminatie, dat doen we niet alleen op 21 maart maar elke dag.