Knallen zonder vuurwerk

Iedereen is het er over eens: 2020 was een heel bijzonder jaar. En de eindejaarsfeesten zullen daar geen uitzondering op vormen. Voor sommigen is vuurwerk onlosmakelijk verbonden met een feestelijke overgang van oud naar nieuw. Vorig jaar konden wij iedereen nog adviseren om naar een georganiseerd spektakelvuurwerk te gaan. Maar ook daar heeft Corona een stokje voor gestoken. En toch is zelf vuurwerk afsteken geen goed idee. Het is niet alleen verboden maar ook levensgevaarlijk en asociaal.

Affiche ik knal zonder vuurwerk

Campagne brandweer

Met hun sensibiliseringscampagne #ikknalzondervuurwerk roepen onze collega’s van de brandweer iedereen op om dit jaar te knallen (= te feesten) zonder vuurwerk. Ze geven daar zes bijzonder goede redenen voor:

Verboden

Sinds de beslissing van het overlegcomité van 27 november 2020 geldt er een algemeen verbod op vuurwerk in heel België. In de provincie Oost-Vlaanderen geldt dit verbod tot en met 17 januari 2021. Ook geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen en vreugdevuren zijn niet toegelaten, zowel op privaat als publiek domein.

Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108.

Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

Dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.

Onbeschikbaarheid / overbelasting hulpdiensten

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen. Bovendien is het in de ziekenhuizen nu al druk genoeg, ook zonder vuurwerkslachtoffers.

Superongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet)

Meer info vind je hier.

Sensibiliseren van de Gentse jeugdaffiche boem square

Tijdens de eindejaarperiode amuseren veel Gentse kinderen en jongeren zich met het laten ontploffen van voetzoekers en vuurwerk. Bovenop de nadelen die de brandweer hierboven al opsomt, zorgen de luide knallen ook voor heel wat overlast bij de buurtbewoners. Daarom probeert de Stad Gent door middel van een gerichte affichecampagne via scholen en jeugdwelzijnsorganisaties de jongeren op andere gedachten te brengen.

Controle op verkoop

Onze Wijkpolitie voert ook dit jaar controles uit op de verkoop van vuurwerk. Zij doen dit samen met collega’s van de FOD Economie en de Brandweerzone Centrum.

 

De Gentse flikken wensen jou veilige en gezonde feestdagen. Hou vol! Zodat we in 2021 terug samen naar een georganiseerd spektakelvuurwerk kunnen gaan.