Politiezone Gent voor het derde jaar op rij genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde reikt elk jaar de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs uit aan een project dat zich op bijzondere wijze inzet voor het verhogen van de verkeersveiligheid. De Gentse politie diende het project “Samenleven in het Verkeer” in en werd genomineerd. Eerder werden ook al het Fietsproject en het project “Sammeke gaat naar school” genomineerd.

Samenleven in het verkeer

Het circulatieplan in Gent zorgde voor een enorme diversiteit aan weggebruikers. Uit de klachtenopvolging bleek dat dit voor nieuwe verkeersconflicten zorgt. Daarom ging de Politiezone Gent op zoek naar hoe ze haar traditionele handhaving kon heroriënteren naar een flexibelere aanpak gebaseerd op objectieve data.

Een kwalitatieve dataverzameling is hiervoor essentieel en gebeurt via:

  • een coderingssysteem om de dominante ongevalsoorzaken bij fietsers in kaart te brengen door alle pv’s van verkeersongevallen met fietsers te analyseren;
  • een goede klachtenopvolging, een belangrijke barometer voor de evolutie van wrevel- en conflictfactoren;
  • focusgesprekken met verschillende weggebruikers;
  • academisch onderzoek met de UGent;
  • nauwe samenwerking met andere partners, zoals de Fietsersbond, de Sportdienst, Xiu…

Door deze continue dataverzameling kan de PZ Gent blijven inspelen op de steeds veranderende situatie met een evenwichtige combinatie van gerichte handhaving, sensibilisering en communicatie.

Vlaams Congres Verkeersveiligheid

Naast het project van de PZ Gent zijn ook de projecten "Allemaal VIB" (Brasschaat) en "Even uit de Vaart" (Wachtebeke) genomineerd. Wie de prijs uiteindelijk wegkaapt weten we op 16 maart: dan wordt de prijs uitgereikt op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. De deelnemers brengen hun stem uit voor hun favoriete project. Het congres gaat dit jaar volledig digitaal door. Meer info vind je hier: https://www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be/