Uitbreiding Police-On-Web

In de huidige COVID-19 context werden de mogelijkheden om online aangifte te doen via de website Police-on-Web tijdelijk uitgebreid. Om ervoor te zorgen dat je je niet hoeft te verplaatsen naar het politiecommissariaat zijn sinds 1 mei zijn de feiten waarvan je op afstand aangifte kan doen via het digitaal loket (tijdelijk) verder uitgebreid. Je kan dus tijdelijk voor meer feiten aangifte doen "vanuit uw kot".
 

Naast de aangifte van (brom)fietsdiefstal, vandalisme, graffiti, beschadigingen en winkeldiefstal - waarvoor online aangifte reeds mogelijk was - kan je nu ook tijdelijk andere niet-dringende feiten aangeven via dit online platform. De online aangifte zal vervolgens op zo kort mogelijke termijn door onze politiedienst worden afgehandeld.

Welke feiten komen erbij?

  • slagen en verwondingen; 
  • bedreigingen; 
  • belaging; 
  • diefstal zonder geweld; 
  • oplichting (ook via internet); 
  • verlies van voorwerpen of documenten (identiteitskaart, boorddocumenten enz.).

Het gaat om niet-dringende aangiften, d.w.z. gevallen die geen onmiddellijke interventie van de politie vereisen. Voor dringende gevallen moet je nog steeds bellen naar 101 of 112 om onmiddellijk hulp te krijgen.

In deze bijzondere periode proberen we zo dichter bij de burgers te komen, weliswaar met inachtneming van de opgelegde fysieke afstand. Op deze manier vergroot de politie haar bereikbaarheid en kunnen verplaatsingen naar politiekantoren worden vermeden.