Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor e-steps

E-steps zijn de laatste jaren sterk in opmars en komen veel vaker voor in het straatbeeld. Ze halen snelheden tot 25 km per uur en zorgen voor vlotte verplaatsingen, maar ze zijn niet altijd even stabiel of gemakkelijk te hanteren. Omdat ze erg stil zijn, kunnen ze bovendien verraderlijk zijn voor voetgangers of fietsers. Vanaf 1 juli 2022 gelden daarom nieuwe verkeersregels voor e-steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. De belangrijkste doelstelling van deze nieuwe regels is het verkeer veiliger te laten verlopen.

Nieuwe regels voor e-steps vanaf 01/07/22

Een beknopt overzicht van de nieuwe regels: 

GEEN E-STEP ONDER DE 16 JAAR

Voor hun veiligheid mogen kinderen of jonge tieners niet langer met e-steps in het verkeer rijden. Voortaan geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen op specifieke plaatsen zoals in (woon)erven, speelstraten of voetgangerszones.  

VERBODEN OP HET TROTTOIR, GELIJKGESTELD MET FIETSERS

Gebruikers van e-steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Je moet dus altijd de regels voor fietsers volgen. Je mag niet langer op het voetpad rijden met je e-step, maar je moet op het fietspad rijden. Zijn er geen fietspaden, dan moet je op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

GEEN PASSAGIERS VERVOEREN

E-steps zijn niet zo stabiel als een fiets en het risico op vallen en letsels is hoger. Het wordt daarom verboden om passagiers te vervoeren op een e-step. Dat geldt trouwens voor alle voortbewegingstoestellen, ook voor niet-gemotoriseerde.

PARKEREN

E-steps zomaar willekeurig achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Voor e-steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert.

 

Waar moet je nog aan denken voor je met je e-step vertrekt?

  • Bescherming zoals een helm en knie- of elleboogbeschermers zijn niet verplicht, maar we bevelen ze wel aan. Als je ten val komt terwijl je aan 25 km/h rijdt, kan je lelijk bezeren.
  • Rijden onder invloed van alcohol is volledig verboden. Op dat vlak vallen steppers onder dezelfde wetgeving als autobestuurders (niet meer dan 0,5 promille alcoholgehalte). En het is dus ook niet toegelaten om te steppen met een smartphone of gsm in je handen. 
  • Net als fietsers moeten e-steppers voldoende zichtbaar zijn in het verkeer. Het is verplicht om, tussen zonsondergang en –opgang wanneer het zicht beperkt is tot 200m, een wit of geel licht aan de voorkant en een rood achterlicht te dragen. Dit kan bijvoorbeeld op de kleding, rugzak of helm bevestigd worden. 
  • Denk ook aan een familiale verzekering die de schade veroorzaakt aan derden vergoedt. Handig, maar niet verplicht.
  • In de fietsstraten hebben steppers dezelfde rechten en verplichtingen als fietsers. Ze mogen dus ook rijden in de verboden richting van éénrichtingsstraten wanneer een bord dit toelaat voor fietsers. 
  • Het is verboden te rijden met een step in stations en openbare gebouwen
  • Uiteraard respecteer je als e-stepper de andere verkeersregels en toon je respect voor zwakke weggebruikers. Hou er rekening mee dat weggebruikers voor jou je misschien niet horen naderen, een kort belletje maakt andere weggebruiks attent op jou.