Veilig naar school fietsen én over de dode hoek leren

Basisschool Don Bosco in Drongen ligt in een drukke verkeersomgeving: een industrieterrein met af- en aanrijdende vrachtwagens, op- en afritten van de E40 en de doorgangsweg Baarledorpsstraat aan één van de ingangen van de school.

Voor kinderen die met de fiets naar school komen kan het drukke verkeer overdonderend en angstaanjagend zijn. Daarom organiseert Don Bosco jaarlijks een fietspoule, waarbij ouders en wegkapiteins drie fietsroutes naar school begeleiden. Ook de Gentse flikken dragen een steentje bij en begeleiden de groep op de fiets en wijzen hen op gevaarlijke punten, de geldende verkeersregels en geven tips om veilig te fietsen.

Vandaag reed deze fietspoule voor de derde keer uit. Op school werden de kindjes niet enkel door de leerkrachten opgewacht, maar ook door een immense vrachtwagen. Een papa van één van de leerlingen maakte tijd vrij om met zijn vrachtwagen de dode hoek te demonstreren, zodat ook de kleinste fietsertjes zich ervan bewust zijn dat de chauffeur hoog in zijn cabine niet alles rond zijn vrachtwagen ziet…