Veiligheidsmonitor 2018

Binnenkort wordt de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor gelanceerd. De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je bevraagd over jouw (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Dit initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Onze politiezone heeft ervoor gekozen deel te nemen aan de Veiligheismonitor. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Jouw mening is belangrijk voor ons.

Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze politiezone. Indien je een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat je toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die je gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alles wordt nog eens duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad. Wij vragen je dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Je medewerking is van groot belang.

De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor je participatie !