Veiligheidsmonitor 2021 – jij doet toch ook mee?

De Veiligheidsmonitor is een bevraging van de bevolking over verschillende veiligheidsthema’s. Het initiatief gaat uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. Burgers kunnen via deze weg hun mening kwijt over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Hiervoor werden 400.000 personen toevalligerwijze geselecteerd. Zij zullen vanaf de week van 18 oktober allemaal een vragenlijst ontvangen.

Illustratie Veiligheidsmonitor

Ook heel wat Gentenaars zullen gevraagd worden om hun mening te geven. We hopen dat zij de vragenlijst massaal zullen invullen, want uiteraard zijn wij en de Stad Gent benieuwd naar wat onze bewoners over al deze zaken denken. De verzamelde gegevens bevatten namelijk waardevolle informatie voor de toekomstige uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad. Jouw bijdrage is dus écht wel van belang!

Wie via een statistische toevalssteekproef werd geselecteerd kan vanaf de week van 18 oktober de vragenlijst in zijn / haar brievenbus verwachten. Antwoorden kan door het invullen van de papieren vragenlijst of online via internet. Wij danken jullie alvast voor jullie deelname.

De resultaten van de uitgebreide bevolkingsbevraging worden verwacht in het eerste semester van 2022.
Alle info over de veiligheidsmonitor vind je hier. Ben je benieuwd naar de resultaten van de vorige 'veiligheidsmonitor'? Klik dan hier.