Veiligheidsmonitor 2024 – jij doet toch ook mee?

Vanaf 20 mei 2024 zullen 430.000 personen, waaronder 3.400 Gentenaars, een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor 2024.

Iconen Veiligheidsmonitor 2024

De Veiligheidsmonitor is een bevraging van de bevolking over verschillende veiligheidsthema’s. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. Burgers kunnen via deze weg anoniem hun mening kwijt over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, eventueel slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Hiervoor werden 430.000 personen toevalligerwijze geselecteerd onder strikte voorwaarden van de Privacycommissie.

De geselecteerde deelnemers zullen vanaf 20 mei 2024 – per brief – een eerste uitnodiging ontvangen om digitaal deel te nemen. Men krijgt daarbij een toegangstoken/-code om op de website www.veiligheidsmonitor.be de enquête in te vullen. Personen die niet ingaan op deze vraag zullen in juni een tweede uitnodiging ontvangen. Daarbij krijgt men ook de vragenlijst op papier zodat – wie dat wil – ook niet-digitaal kan deelnemen. Bij deze brief vindt men een gefrankeerde enveloppe voor het terugzenden van de vragenlijst. Digitaal deelnemen krijgt de voorkeur: het is makkelijk, snel en met minder kans op fouten. Maar de antwoorden van personen die liever op papier antwoorden zijn even welkom.

Ook 3.400 Gentenaars zullen gevraagd worden om hun mening te geven. We hopen dat zij de vragenlijst massaal zullen invullen, want uiteraard zijn wij en de Stad Gent benieuwd naar wat onze bewoners over al deze zaken denken. De verzamelde gegevens bevatten namelijk waardevolle informatie voor de toekomstige uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad. Jouw bijdrage is dus écht wel van belang!

Wie via een statistische toevalsteekproef werd geselecteerd kan vanaf 20 mei 2024 de uitnodiging tot deelname in zijn / haar brievenbus verwachten. Antwoorden kan online via internet of – na een tweede brief – of door het invullen van de papieren vragenlijst. Wij danken jullie alvast voor jullie deelname. 

Wie toch niet wil deelnemen en ook geen tweede brief in de bus wil krijgen om op papier te antwoorden, kan best de eigen token doorbellen naar het contactnummer vermeld in de brief. Zo proberen we te vermijden dat je onnodig een tweede uitnodigingsbrief ontvangt.

De resultaten van de uitgebreide bevolkingsbevraging worden verwacht in het eerste semester van 2025.
Wens je meer informatie over de veiligheidsmonitor of ben je benieuwd naar de resultaten van de vorige veiligheidsmonitor? Klik dan hier.

Labels