Week van de Preventie – Gentse flikken zetten hun preventieve acties in de verf

De Coronacrisis en het programma Niveau 4 zorgen ervoor dat de Gentse flikken de laatste tijd vooral gelinkt worden aan handhaving en repressie. Maar onze werking omvat nog zo veel meer dan dat – zoals slachtofferzorg en preventie, waarbij de stadsdiensten een belangrijke partner vormen.  Daarom zetten we in de Week van de Preventie, van 1 tot en met 7 november, onze dagelijkse preventieacties eens extra in de verf. Tijdens deze week willen we de Gentenaars die zich aan de Coronamaatregelen houden uitdrukkelijk bedanken, want ook bij het indijken van de Coronacrisis is preventie zeer belangrijk.

Het idee van de Week van de Preventie komt overgewaaid uit Québec, waar de eerste week van november ook in het teken staat van preventie. Canada is sinds jaar en dag het gidsland voor de goede praktijken inzake ‘community policing’ of gemeenschapsgerichte politiezorg. Ons korps heeft nauwe contacten met de Canadese politie omdat we samen met hen deel uitmaken van ‘Réseau Intersection’, een sterk internationaal netwerk om goede praktijken rond community policing en nabijheidspolitie te delen.

Zeven deeldomeinen

Tijdens de Week van de Preventie richten we onze aandacht op zeven grote deeldomeinen:

 • Cybercriminaliteit (met o.a. oplichting via internet, phishing, sextortion, catfishing)
 • Sluikstorten
 • Fietsveiligheid
 • Fietsdiefstal
 • Woninginbraken en autokraken
 • Seksueel geweld
 • Coronamaatregelen

De hele week lang plannen we verschillende preventieve en sensibiliserende acties over de zeven deeldomeinen heen. Alle diensten dragen hierbij hun eigen steentje bij: van het Overlastteam en de Wijkpolitie, over de Verkeersdienst en het Bureau Politionele Misdrijfpreventie tot de Lokale Recherche en de Interventiedienst. We geven alvast een sneak preview:

 • Informeren en sensibiliseren van de burger over de zeven deeldomeinen d.m.v. nieuwsberichten op onze website, posts op sociale media, flyers en affiches, persartikels, enz.
 • Cybercriminaliteit: preventietips en tips voor slachtoffers
 • Sluikstorten: gerichte patrouilles langs hotspots en inzet van sluikstortcamera’s – we kondigen deze acties nu al aan zodat overtreders afgeschrikt worden
 • Fietsveiligheid: preventieve controles op fietsverlichting (positieve bevestiging: wie in orde is krijgt een beloning), snelheidscontroles in omgeving van de fietsassen, sensibiliserende aanwezigheid van onze Verkeersdienst op de drukke fietsassen
 • Fietsdiefstal: inzet van de lokfiets en observatie-acties op hotspots – ook deze acties worden expliciet meegedeeld zodat potentiële daders afgeschrikt worden
 • Woninginbraken en autokraken: speed-DPA(diefstal preventie) -acties, sensibiliserende controles op achtergelaten voorwerpen in voertuigen en situationeel toezicht op hotspots
 • Seksueel geweld: promoten en bekendmaken van de nazorg voor slachtoffers (o.a. chatkanaal ‘chat na seksueel geweld’, ZSG, zedeninspecteurs)
 • Coronamaatregelen: positieve bevestiging – wie zich aan de regels houdt krijgt een beloning

De Gentse flikken hebben er alvast veel goesting in. Want tenslotte: preventie helpt!

affiche week van de preventie 2020