Uitwisseling

Ook in 2017 deelden we (in) heel wat kennis en ervaring.

Twee Gentse flikken volgen cursus verkenner explosieven

The sky is the limit: inzet politiehelikopter

Gentse flik geeft seminarie over vervalste rijbewijzen

Onze Draken geven opleiding fietspatrouille

Jemig! 24 Nederlandse studenten op bezoek

Internationale samenwerking op Gentse Feesten

Netwerkmomenten CLB en Politie Gent

Twee Gentse flikken volgen cursus verkenner explosieven

In januari 2017 volgden twee inspecteurs van de Interventiedienst gedurende twee weken een opleiding tot CBRN-Explosieven verkenner in Ossendrecht (Nederland).

Onze Nederlandse collega's voorzien al sinds 1996 een dergelijke opleiding voor de Nederlandse Politie in samenwerking met de ontmijningsdienst van Defensie Nederland.

De opleiding zorgt ervoor dat politieambtenaars in staat zijn om op een professionele en efficiënte manier te reageren op incidenten waarbij mogelijk explosieven zijn. Zij kunnen al dan niet een ontruiming adviseren aan de officier bestuurlijke politie en ook de eventuele komst van DOVO beter voorbereiden met juiste informatie.

De verkenner heeft, zoals de naam laat vermoeden, enkel een verkennende rol en zal nooit overgaan tot manipulatie van een tuig of iets dergelijks. De twee Gentse inspecteurs waren de eerste Belgen die deze opleiding hebben gevolgd en ze zijn ervan overtuigd dat het ook een meerwaarde voor andere korpsen kan zijn. De cursus bestond uit 3 examens waarvoor ze telkens slaagden.

The sky is the limit: inzet politiehelikopter

Vanaf midden maart 2017 kan ons korps op structurele basis gebruikmaken van de diensten van de Federale Luchtsteun (RAGO). Basisprincipe is dat wekelijks 1 vlucht van anderhalf uur zal uitgevoerd worden boven het grondgebied, ter ondersteuning van de ploegen op de grond. Zo kan de helicopter bijvoorbeeld ingezet worden voor het nemen van luchtfoto's bij ongevallen of branden. Ook bij (controle)acties die de politie organiseert kan luchtsteun een belangrijk hulpmiddel zijn. Omgekeerd kan de lokale politie bijstand leveren aan de helikopter, bijvoorbeeld wanneer deze een verdachte situatie op de grond waarneemt en er nazicht moet gebeuren.

Gentse flik geeft seminarie over vervalste rijbewijzen

Een van onze inspecteurs van de motorbrigade is expert inzake vervalste Belgische en buitenlandse rijbewijzen. Hij is in dat kader ook trekker van het G.Argusproject, dat 5 jaar geleden opgestart werd en specifiek werkt rond vervalste rijbewijzen. Op 9 mei deelde hij zijn kennis met collega's van andere zones in een seminarie van Politeia.

Onze Draken geven opleiding fietspatrouille

Twee van onze Draken gaven eind mei een vierdaagse opleiding fietspatrouille aan PAULO. 11 cursisten van andere zones namen deel. Naast een theoretisch deel was er ook veel aandacht voor de praktijk. De groep trok daarom woensdag de wijde wereld in. In de Blaarmeersen werden aanhoudingstechnieken geoefend, en in de binnenstad werden de mogelijkheden van een fietspatrouille in een stedelijke omgeving aangebracht.

Jemig! 24 Nederlandse studenten op bezoek

Op 30 juni 2017 kwamen 24 studenten criminologie van de Universiteit Leiden (Nederland) een kijkje nemen bij de Gentse flikken. Ze kregen eerst een uiteenzetting over de algemene werking van ons korps. Daarna werd de werking van de mobiele eenheden toegelicht, de studenten kregen ook een MPE-voertuig en materiaal (schild, helm, bewapening) van dichtbij te zien. De rondleiding werd afgesloten bij de COPS. Ook daar werd de algemene werking toegelicht en het materiaal waarmee de eenheid werkt (wapens, schilden, kogelvrije vesten, stormram …). Moe maar voldaan konden de studenten naar huis terugkeren.

Internationale samenwerking op de Gentse Feesten

De Gentse Feesten, het jaarlijks weerkerend tiendaags feest in onze mooie binnenstad, is ondertussen al enkele dagen bezig. De Gentse flikken doen er alles aan om alles zo goed, veilig en sereen mogelijk te laten verlopen maar dat doen we niet alleen. En ook in 2017 kregen we de steun van enkele buitenlandse collega's, meer bepaald uit Nederland en Duitsland.

Nederlanders ondersteunen Gentse flikken - 6de editie

Voor de zesde keer ondersteunden Nederlandse politiemensen het Gentse politiekorps. De Gentse Feesten trekken namelijk heel wat buitenlandse toeristen aan, waaronder ook een groot aantal Nederlandse bezoekers.

In totaal versterkten zestien Nederlandse collega's tien dagen lang het Gentse politiekorps. Ze voerden - samen met hun Gentse collega's - vooral taken van "onthaalpolitie" uit: ze lopen patrouille, stellen overlast en criminaliteit vast, verstrekken informatie, enz. in de feestenzone. De Nederlandse collega's maken vooral de Nederlandse bezoekers wegwijs tijdens de Gentse Feesten en dragen hierbij hun regulier uniform, zodat ze herkenbaar en makkelijk aanspreekbaar zijn voor hun landgenoten.

Taskforce "Operation Festival"

Gauwdieven opereren meer en meer in georganiseerde groepen die rondtrekken door Europa. Plaatsen en evenementen waar veel mensen samenkomen zijn een ideaal werkterrein voor gauwdieven. Daarom is onder de vleugels van Europol een internationale taskforce opgericht, onder de noemer Operation Festival, met specialisten in het spotten en vatten van gauwdieven. De taskforce wordt sinds de zomer van 2016 op verschillende Europese festivals ingezet.

Europol erkent het belang van de samenwerking tussen gespecialiseerde teams van politiemensen die getraind zijn in het herkennen van gauwdieven en hun werkwijzen. De taskforce werd opgericht vanuit nauw contact en informatie-uitwisseling tussen deze gespecialiseerde politiediensten uit verschillende Europese landen, waaronder de Gentse recherche. Vanuit hun werking merkten zij dat gauwdiefstallen de dag van vandaag geen losstaande kleine feiten zijn, maar geëvolueerd zijn naar een georganiseerd netwerk van rondtrekkende daders. In Gent werkt een team van vijf rechercheurs op gauw- en winkeldiefstallen. Dankzij de steun van het Gentse stadsbestuur en de korpsleiding hebben zij de nodige expertise uitgebouwd om op Europees niveau mee te draaien in de taskforce.

De Gentse Feesten zijn een mogelijke trekpleister voor gauwdieven. Daarom werkte het Team Gauwdiefstallen ook tijdens de Gentse Feesten van 2017 intens op het spotten van gauwdieven en het verhinderen van gauwdiefstallen.

Dit jaar kregen zij, dankzij het netwerk en de taskforce van Europol, ondersteuning van twee Duitse (uit München) en vijf Nederlandse (uit Eindhoven) collega's. Zij werkten respectievelijk vijf en drie dagen mee met de Gentse rechercheurs. Het team werkte uiteraard in burger en kon terugvallen op de uitgebreide ervaring van elk individueel lid en het informatienetwerk van Europol over internationale gauwdieven. Wanneer zij gauwdieven herkennen of op heterdaad betrappen, werden deze uit het publiek gehaald.

Netwerkmomenten CLB en Politie Gent

Op donderdag 23 november 2017 en donderdag 7 december 2017 werden twee netwerkmomenten tussen het CLB en de Politie Gent georganiseerd. De beide netwerkmomenten vonden plaats van 8.30 tot 13 uur in het vrij CLB in de Holstraat.

Ons korps werd vertegenwoordigd door consulenten, maatschappelijk rechercheurs en jeugdinspecteurs. Met deze netwerkmomenten wou men een ontmoeting tussen veldwerkers van CLB en politie organiseren. Het was vooral de bedoeling dat de beide partijen elkaar beter leerden kennen en dat er gezocht werd naar een efficiënte samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect.

Tijdens het eerste deel van de netwerkmomenten kregen de medewerkers van het CLB een algemene uitleg over de werking van politie en ons korps. Simultaan kregen onze collega's meer toelichting bij de werking van het CLB.

Daarna werd de volledige groep opgesplitst in drie casusgroepen. Daarbij werden drie thema's op tafel gelegd:

  • functies binnen de politiestructuur;
  • de plaats van beroepsgeheim in de samenwerking tussen politie en CLB;
  • wat bij verontrusting en de stap naar een gemandateerde voorziening.

De netwerkmomenten werden afgesloten met een gezellige nababbel met soep en broodjes.