Gentse Wijkpolitie coördineert grootscheepse controle van 51 (horeca)zaken

Tijdens een gezamenlijke actie van de politie en verschillende externe diensten op donderdag 24 januari 2019 werden 51 handels- en horecazaken gecontroleerd. Er werd vooral nagegaan of de zaken aan alle administratieve regelgevingen en verplichtingen voldoen.

Samenwerking

Op donderdagavond 24 januari 2019 richtte de Wijkpolitie een grootschalige flex-controle in. Bij zo’n flex-controle worden handels- en horecazaken gecontroleerd op het vlak van vergunningen, veiligheid, tewerkstelling, sociale regelgeving, enz. Er stonden 86 adressen op de planning, verspreid over het ganse grondgebied. De selectie van de zaken gebeurde op basis van signalen van de diverse externe partners of eerder vastgestelde problemen of inbreuken. 

Naast verschillende commissariaten en politiediensten waren ook heel wat externe partners betrokken, goed voor een totale inzet van 65 personeelsleden:

 • RSZ
 • FAVV
 • FOD Volksgezondheid
 • FOD Economie
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
 • FOD Financiën (Douane en Accijnzen)
 • Brandweerzone Centrum
 • Dienst Toezicht (Stad Gent)
   

Onregelmatigheden

De inbreuken waar men zich op richtte waren van uiteenlopende aard. Het ging onder andere om regelgeving inzake:

 • niet actieve vennootschappen,
 • tewerkstelling / onder-aanneming,
 • verblijfsvergunning,
 • verkoop van voedselwaren,
 • verkoop van geneesmiddelen,
 • verkoop van cosmetica,
 • verkoop van rookwaren,
 • verkoop van alcohol,
 • rookverbod,
 • druggebruik en -bezit,
 • kansspelen,
 • prijsaanduidingen,
 • etikettering,
 • openingsuren en sluitingsdagen,
 • hygiëne,
 • camerabewaking,
 • brandveiligheid.

Oorspronkelijk stonden er 86 (horeca)zaken op de planning maar door de vele vaststellingen en een aantal grote dossiers werden 51 handels- en horecazaken effectief gecontroleerd. Gelet op de privacy van de ondernemingen kunnen wij geen specifieke resultaten meedelen. We kunnen wel vertellen dat bij de overgrote meerderheid van de gecontroleerde zaken één of meerdere problemen of inbreuken vastgesteld werden. Elke overtreder ontving een overzicht van de zaken die geregulariseerd moeten worden. Er werden niet alleen tips en waarschuwingen gegeven, er werden ook tientallen pv’s opgesteld en heel wat zaken in beslag genomen. Eén persoon werd gearresteerd omwille van het bezit van een grote hoeveelheid coke en cannabis. Tijdens de actie werden ook vijf personen zonder legale verblijfsvergunning opgepakt.

Toekomst

De verschillende betrokken partners waren alvast tevreden over het verloop van de acties en de geboekte resultaten. Ze hopen vooral ook dat de controles een preventief effect zullen hebben – zodat de uitbaters ervoor zorgen dat hun (horeca)zaak aan alle administratieve regelgevingen en verplichtingen voldoet. Uiteraard zullen de betrokken buurtinspecteurs de verschillende overtreders en de nodige regularisaties verder op de voet opvolgen. In de toekomst zullen er nog soortgelijke acties opgezet worden.