Resultaten controleactie boorddocumenten dd 21/01/2019

Op maandag 21 januari 2019 deed de Verkeersdienst van de Politiezone Gent, samen met de FOD Douane en Accijnzen en de Vlaamse Belastingdienst, een actie gericht op het in orde zijn van de boorddocumenten. Tussen 14.00 uur en 22.00 uur werd er gecontroleerd op de Gasmeterlaan en de Afrikalaan in Gent.

Resultaten

Tijdens deze actie werden door de Gentse politie in totaal 54 inbreuken (o.a. niet dragen van de gordel, boorddocumenten niet in orde, voertuig niet verzekerd, enz.) vastgesteld en beboet.

Daarnaast werden ook nog eens vier positieve drugtesten afgenomen. Het rijbewijs van deze vier chauffeurs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.
Er werden ook nog vier negatieve drugtesten afgenomen.

Inningen niet-betaalde verkeersbelastingen door de Vlaamse Belastingdienst

Door de Vlaamse Belastingdienst werd voor een totaal van €9262,74 aan niet-betaalde verkeersbelastingen en bijhorende boetes geïnd.

In totaal werden er twee voertuigen in beslag genomen omdat ze hun openstaande verkeersbelasting en bijhorende boete niet onmiddellijk konden betalen = €2474,33.

Na betaling van de openstaande bedragen van deze in beslag genomen voertuigen zal in totaal een bedrag van €11737,07 teruggevorderd zijn door de Vlaamse Belastingdienst lastens eigenaars van voertuigen met een openstaande verkeersbelasting.

Vaststellingen FOD Douane en Accijnzen

Er werd voor een totaal van €5915,79 aan niet-betaalde penale boetes geïnd (= boetes n.a.v. een gerechtelijk vonnis).

In totaal werden vijf voertuigen in beslag genomen omdat ze hun openstaande penale boetes niet konden betalen. Totaal bedrag van deze boetes = €20632.

Eén voertuig reed met een mengeling van reguliere diesel en rode diesel. De bestuurder kreeg hiervoor een boete van €500 opgelegd.