Stijging vastgestelde verkeersinbreuken in Gent: efficiënte inzet van mensen en middelen

In de eerste jaarhelft stelden we in onze politiezone 81.483 verkeersinbreuken vast, tegenover 60.874 inbreuken in dezelfde periode vorig jaar. In dit globale cijfer zitten alle soorten inbreuken vervat, gaande van overdreven snelheid, over gordeldracht tot inbreuken op de wetgeving rond zwaar vervoer. Vooral het inzetten van gespecialiseerde middelen (snelheidscamera’s) en personeel in gerichte controleacties kan deze stijging verklaren.

Snelheidsovertredingen

Snelheidsovertredingen maken het leeuwendeel uit (51.486 of 62%) en stegen fors in vergelijking met vorig jaar (29.750). Deze stijging impliceert niet noodzakelijk dat er meer snelheidsduivels op onze wegen rijden, maar kunnen we verklaren door het feit dat de pakkans gestegen is door meer doorgedreven controles. Zo zet de Verkeersdienst van de Gentse lokale politie regelmatig NK7-camera’s in. De Lidar staat quasi het ganse jaar op wacht op diverse locaties in Gent. Daarnaast worden ook regelmatig gecombineerde acties gehouden, die op verschillende killers in het verkeer werken (alcohol, drugs, snelheid). De C.R.A.S.H.-acties waar mee de Gentse politie eind vorig jaar startte, zijn daar een mooi voorbeeld van.

Alcohol en drugs

Dergelijke acties verklaren mogelijk ook de stijging van het aantal vaststellingen inzake alcohol en drugs in het verkeer. Meer controles verhogen immers de pakkans. De procedure om drugs op te sporen in het verkeer is vereenvoudigd, wat het aantal controles ten goede komt. In het eerste semester van dit jaar betrapte de Gentse politie 852 bestuurders op rijden onder invloed van alcohol, en 231 op rijden onder invloed van drugs. Ter vergelijking: in dezelfde periode van 2018 waren dat er respectievelijk 658 en 130.

Zwaar vervoer

Sinds 2018 tonen de gebundelde cijfers ook een stijging van het aantal vaststellingen op inbreuken op de wetgeving rond zwaar vervoer. Het gaat dan om bv. onvoldoende ladingzekering, overladen vrachtwagens, of het niet respecteren van de rij- en rusttijden. Ook hier liggen meer gerichte controles en opgeleid personeel aan de basis van de stijging. In de eerste jaarhelft van 2017 noteerden we 74 inbreuken, tegenover 158 in het eerste semester van 2018, en 217 in dezelfde periode dit jaar.

Blijvende aandacht voor de killers in het verkeer

De Gentse politie blijft dankzij de efficiënte inzet van mensen en middelen hameren op het aanpakken van de grote killers in het verkeer (alcohol, drugs en snelheid).