Moet ik de plaatsing en het gebruik van een bewakingscamera aanvragen?

Sinds 25 mei 2018 moeten bewakingscamera's worden aangegeven via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt: www.aangiftecamera.be. Dit ongeacht of je een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van je woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site
(Opgelet: de link naar de website werkt enkel via Chrome, Firefox of Edge.)

Wat houdt dit in?

  • Goed nieuws! De aangiften van je bewakingscamera's zijn gratis.
  • Wil je een nieuw camerabewakingssysteem installeren? Geen probleem! Je moet je systeem aangeven op de nieuwe applicatie, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming, zoals wettelijk voorzien.
  • Je moet erop toezien dat je aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren.
  • Zoals voorzien is door de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), legt de Camerawet je eveneens de verplichting op om een register van je beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit register moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL) om haar de mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit te voeren. Dit register zal een schriftelijke vorm aannemen, al dan niet elektronisch, en moet worden bijgewerkt.

Uitzondering

In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden: hij/zij zal geen aangifte moeten doen, noch een register moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken (wat als dusdanig niet betekent dat men de personen mag filmen zonder hun toestemming).

Nieuwe aangifte: wat heb je nodig?

De aangiften van bewakingscamera's moeten elektronisch worden ingediend (zoals onder het vroegere systeem) via de volgende link: www.aangiftecamera.be.
(Opgelet: de link naar de website werkt enkel via Chrome, Firefox of Edge.)

Voor de toegang tot het elektronisch loket dien je je te identificeren door middel van je elektronische identiteitskaart, een burgertoken of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie (zoals wanneer je je belastingsaangifte via tax-on-web wil indienen). Indien je een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.

Opgelet!

Voor installatie van camera's voor een niet-besloten plaats heb je bijkomend een positief advies van de betreffende gemeenteraad en korpschef van de politiezone nodig.

Meer info

Meer informatie over bewakingscamera's en de gewijzigde camerawetgeving vind je hier.

De handige brochure "Bezit u een bewakingscamera - 3 niet te vergeten acties" vind je hier.

Nog vragen?

Heb je een vraag over dit aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk "Camera" - bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het volgende nummer: 02/739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.