Studenten

Het Contactpunt Studenten is het centrale aanspreekpunt voor studenten, professoren of onderzoeksassistenten en onderwijsinstellingen. Wil je in het kader van een onderzoek, studieopdracht of eindwerk informatie opvragen? Of wil je graag stage lopen in ons korps? Stuur een mail naar Studenten.gent@police.belgium.eu.

Hou er rekening mee dat het Contactpunt Studenten heel veel vragen krijgt. Sommige vragen kunnen ook beter door een andere instantie / organisatie / dienst beantwoord worden. Formuleer je vraag dus tijdig en duidelijk. Lees zeker ook eens de brochure van Stad Gent 'Tips & tricks - Hoe vraag ik info op bij de Stad Gent?'.

Het aantal stageplaatsen in onze zone is zeer beperkt. Vermeld in je stageaanvraag zeker de volgende zaken:

  • het doel van je stage;
  • binnen welke afdeling / rond welk thema je stage wil lopen;
  • de periode en duur van je stage;
  • je motivatie.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.