Mijn voertuig is getakeld, wat nu?

Als je je wagen niet meer vindt op de plaats waar je hem geparkeerd hebt achtergelaten, is de kans groot dat je wagen getakeld is. Zeker als je eigenlijk een verkeersovertreding beging.
Je voertuig is getakeld. Wat moet je doen? Om zeker te zijn dat je wagen niet gestolen werd, bel je best eerst naar de politie op 09 266 61 11.

In geval van verkeersinbreuken kan je je rechtstreeks melden bij de takeldienst. De kosten (boete omwille van de verkeersinbreuk samen met de takel- en bewaringskosten) worden achteraf verhaald op de houder van de nummerplaat van het voertuig. Dit gebeurt via een rekening die naar het thuisadres wordt opgestuurd.

Voertuig in beslag genomen

In geval van inbeslagname moet je je eerst wenden tot de politie op het centraal onthaal (Antonius Triestlaan 12 - 9000 Gent). Je kan hier 7 dagen op 7 en 24 uur per dag terecht. Je ontvangt een formulier om je voertuig terug te krijgen. De takel- en bewaringskosten moet je dan bij de takeldienst vereffenen.

Deze regeling geldt niet voor administratieve takelingen. Dit zijn takelingen die uitgevoerd worden bij een acute gevaarssituatie of wanneer een vergunninghouder die een deel van de openbare weg in gebruik neemt (werken, verhuis, …), vraagt om een reglementair geparkeerd voertuig weg te takelen. In deze gevallen wordt je voertuig op een reglementaire parkeerplaats op de openbare weg geplaatst.

Een voertuig dat in beslag wordt genomen op basis van vermoeden van niet-verzekering, wordt enkel teruggegeven op voorwaarde dat een geldig én origineel verzekeringsbewijs voorgelegd wordt (geen foto's of kopieën) dat minimaal 3 maanden geldig is.

Waar?

Takelfirma depannage Lybaert bvba
Adres: Vliegtuiglaan 5, bus 1 te 9000 Gent
Telefoon: 09 228 12 31

Openingsuren

  • voor voertuigen die werden getakeld omwille van foutparkeren: 24 op 24 uur
  • voor voertuigen die waren betrokken bij een verkeersongeval: 08.00 uur - 17.00 uur

Takelkosten

Volgende takelkosten worden via een belasting gevestigd door de Stad Gent door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Meer info en de tarieven vind je hier.

Let op:

  • Indien je voertuig getakeld werd wegens een inbreuk op de wegcode of een andere wetsbepaling, dan zal je bovenop de takelkosten ook een boete moeten betalen. De boete en de takelkost zijn dus twee afzonderlijke zaken en staan totaal los van elkaar.
  • Wanneer je voertuig wordt getakeld naar aanleiding van een inname openbare weg, m.a.w. je voertuig stond al vóór de inname van de openbare weg en vóór de plaatsing van de verplichte verkeersborden op de plaats die wordt ingenomen, dan zullen de takelkosten moeten worden betaald door de vergunninghouder.
  • Wordt je voertuig getakeld omdat je je voertuig parkeert zonder daarbij rekening te houden met de geplaatste verkeersborden bij een inname openbare weg, m.a.w. de parkeerverboden van de vergunninghouder stonden er al op het ogenblik dat je je parkeert, dan zal jij als bestuurder moeten instaan voor de betaling van de takelkosten (op voorwaarde dat aan alle wettelijke verplichtingen werd voldaan door de vergunninghouder).
  • Werd je voertuig getakeld omwille van een verkeersinbreuk, dan kan je je rechtstreeks melden bij de takeldienst. De rekening (de boete omwille van de verkeersinbreuk + de belasting voor de takel- en bewaringskosten van de takeldienst) wordt achteraf opgestuurd.
  • Bij motorrijtuigen die in beslag zijn genomen omwille van niet-verzekering moet je kunnen bewijzen dat je een verzekeringsovereenkomst hebt afgesloten en dat de beslag- en bewaringskosten voor het motorrijtuig betaald zijn!
  • Bij gerechtelijke inbeslagname worden de takel- en bewaringskosten door het gerecht betaald tot op de dag van vrijgave van het voertuig. Indien je je voertuig niet onmiddellijk afhaalt, zal je de bijkomende kosten zelf moeten betalen.
  • Indien je beslist om afstand te doen van je getakelde voertuig dan blijven de takelkosten en het staangeld toch bestaan tot en met de datum van afstand. Deze kosten moeten dus worden betaald. Wens je afstand te doen van een getakeld voertuig, dan moet je contact opnemen met het dichtstbijzijnde commissariaat en niet met de takeldienst.

Schade aan mijn voertuig door takeling

De takelaar is verantwoordelijk voor de schade aangebracht tijdens de voorbereiding tot en de effectieve uitvoering van het takelen, het vervoeren en het stallen van de in opdracht van Politie Gent getakelde voertuigen. Eenmaal de voorbereidingen tot het takelen aangevat zijn, valt het voertuig volledig onder de verantwoordelijkheid van de takelaar.

Bezwaar tegen betaling van de takelkosten

Gezien het om een belasting gaat, zal het verweer schriftelijk moeten ingediend worden bij het Schepencollege van de Stad Gent of via de site www.gent.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.