Automobilist: te gast in de Gentse fietsstraten

Gent telt op dit moment (oktober 2017) tien fietsstraten:

 1. Visserij (2 delen)
 2. de Trekweg in Mariakerke
 3. as Henegouwenstraat, de Voldersstraat, de Hoornstraat, de Jacobijnenstraat en de Zwartezustersstraat.
 4. Drongenstationstraat
 5. Tweebruggenstraat : start aan de onderdoorgang met het Graaf Van Vlaanderenplein, en loopt over het kruispunt met de Lange Violettestraat, tot net voorbij de kruising met Groene Ooie. De Tweebruggenstraat krijgt dus voorrang op de Lange Violettestraat. De fietsstraat krijgt een herkenbare roodbruine coating met fietspictogrammen op de grond, en de nodige verkeersborden
 6. Molenaarsstraat
 7. Sint Denijslaan
 8. Van Hembysebolwerk
 9. Coupure links (Contributiebrug - Pieter Colpaertsteeg)
 10. Bijlokekaai - Albert Baertsoenkaai

In een fietsstraat gelden volgende regels:

 • Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan het rode wegdek en een groot fietspictogram. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord.
 • Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u.
 • In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.
 • Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen.

Onze plannen naar sensibilisering en handhaving

We merken dat deze regels nog niet (voldoende) gekend zijn bij automobilisten. Waar en wanneer dat mogelijk is, spreken politiemensen bestuurders hierop aan.

De Stad Gent plant begin 2018 nog een aantal nieuwe fietsstraten aan te leggen. In die optiek is er nu al overleg tussen het Mobiliteitsbedrijf en de Gentse politie om gezamenlijk in te zetten op enerzijds en in eerste instantie sensibilisering (met een grote campagne om de speciale regels kenbaar te maken bij het grote publiek) en anderzijds, in een latere fase, handhaving van deze regels in de fietsstraten.

De Gentse politie werkt een fietsactieplan uit waarin zowel aandacht geschonken wordt aan de rechten en plichten van de fietsers, maar ook aan de houding van andere weggebruikers naar fietsers toe. Acties in fietsstraten in 2018 passen hier perfect in. We werken in deze materie samen met het Mobiliteitsbedrijf (Fietsambassade) en de Fietsersbond.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.