Lokaal informatie kruispunt

Dit team wordt geleid door CP De Ruyck. Het LIK omvat verschillende diensten die op één of andere manier instaan voor de ondersteuning van diensten zowel intern als extern de politiezone.

Functioneel beheer

Binnen de dienst functioneel beheer worden op dagelijkse basis alle opdrachten verwerkt die worden toegezonden door de procureur des Konings. Tevens worden alle dossiers voorbereid en intern opgevolgd vooraleer ze worden toegezonden aan het parket. Hiervoor is een hoofdinspecteur belast met de APO-dossiers die tevens instaat voor de kwaliteitscontrole. Daarnaast staat de dienst ook in voor de vatting van alle informatie uit de processen-verbaal in de Algemene Nationale Gegevensbank.

Informatiebeheer

Naast functioneel beheer staat het team ook in voor het informatiebeheer. Zo koos de politiezone voor het gebruik van de suite "InfoCOP-InfoPOP". De module InfoCOP zorgt ervoor dat alle operationele medewerkers te allen tijde een briefing kunnen raadplegen zowel vanop het bureau als op het terrein. Het onderdeel InfoPOP laat toe om patrouilles gericht te sturen in functie van op te sporen personen, gevoelige plaatsen, uit te voeren controles of toezichten, enz. Collega's die zich op het terrein bevinden, kunnen hiervoor een tablet gebruiken met mobiele internetverbinding.

Systeembeheer

De dienst systeembeheer staat als informaticadienst in voor het beheer van het volledige ICT-park dat verspreid is over de gebouwen binnen de vier gemeentes. Dit gaat van de installatie en onderhoud van apparatuur, het verlenen van technische ondersteuning bij gebruikersproblemen tot het beheer van de toegangsrechten van alle politiespecifieke programma's.

Wapendienst

De wapendienst staat in voor het beheer van het Centraal Wapen Register. Concreet worden alle aanvragen en vragen tot aanpassing van wapenvergunningen getoetst aan de wettelijke vereisten. Daarnaast worden alle opdrachten van de procureur des Konings inzake wapenvergunningen uitgevoerd. In bepaalde gevallen dienen ook bijkomende onderzoeken gevoerd te worden o.a. met betrekking tot de moraliteit.

Openbare orde

De handhaving van de openbare orde is het vrijwaren en het herstellen van de openbare rust, de veiligheid en de gezondheid. Om allerhande evenementen in de politiezone veilig te laten verlopen, worden tal van voorbereidingen getroffen. Voor de gemeenten Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke speelt de noodplanner een actieve rol in het adviseren en begeleiden van organisaties die een activiteit wensen te organiseren. 

Automatische Nummerplaatherkenning (ANPR) 

De politiezone Regio Puyenbroeck beschikt over een voertuig met (mobiele) ANPR camera’s en een vast netwerk van ANPR camera’s op de invalswegen in de 4 gemeenten.
De informatie die ons ANPR-systeem voedt, vindt zijn oorsprong bij de politionele informatie die is geregistreerd in de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank).
De camera’s genereren een HIT wanneer een voertuig het voorwerp uitmaakt van een politionele maatregel.
Aan elke HIT wordt een gepast gevolg gegeven door het Lokaal Informatiekruispunt en/of door de politieploegen op het terrein