Team Personeel

Dit team wordt geleid door adviseur Tineke Vanhecke. 

De voornaamste taken van het team bestaan uit :

  • het beheer van de personeelsdossiers, hetgeen o.a. de ganse loonadministratie, ziektemeldingen en verlofadministratie behelst
  • het organiseren en coördineren van de opleidingen van alle leden van het korps
  • het opstellen en afwerken van de mobiliteitsdossiers in het kader van de horizontale mobiliteit (verschuivingen van personeel naar vacante plaatsen naar onze of andere zones).