Bestuursorganen

De Politiezone Puyenbroek bestaat uit 3 bestuursorganen. Namelijk het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systhematisch overleg plaats tussen de burgemeesters (bestuurlijke overheid), de procureur des Konings (gerechtelijke overheid), de korpschef van de lokale politie en de directeur-coördinator(dirCo) van de federale politie.