Hoe kan ik afwezigheidstoezicht aanvragen ?

Wat is afwezigheidstoezicht

Wij bieden u gratis vakantietoezicht aan tijdens uw afwezigheid. U kan beroep doen op deze service via een aanvraagformulier voor afwezigheidstoezicht.
Uw wijkagent of toezichtploeg houdt een oogje in het zeil. `s Nachts en tijdens het weekend doet de interventiedienst op onregelmatige tijdstippen een controle van uw woning.
Breng kennissen, familie en buren op de hoogte van uw afwezigheid en noteer op het formulier wie een sleutel heeft van uw woning.

Tip : Zorg ervoor dat uw woning een bewoonbare indruk maakt, m.a.w.: camoufleer uw afwezigheid !
Laat bvb. wat speelgoed 'nonchalant' rondslingeren op het gazon, laat iemand 's morgens en 's avonds de rolluiken op en neer doen, zeg tegen de buurman dat hij af en toe zijn wagen op uw oprit mag plaatsen, laat 's avonds licht branden in de woning door gebruik te maken van tijdschakelaars en spaarlampen, liefst op verschillende plaatsen in de woning.
 

Hoe aanvragen ?

Ofwel registreert u zich via Police-on-Web

Ofwel vult u een aanvraagformulier in en mailt het ons naar pz.regiopuyenbroeck@police.belgium.eu of u drukt het af en bezorgt het ons aan een van onze commissariaten

Let wel : het toezicht kan enkel worden uitgevoerd indien de periode meer dan twee dagen of minder dan één maand bedraagt !

Voor een vlotte administratie hadden wij het formulier graag een week op voorhand ontvangen.
De Politiezone Regio Puyenbroeck wenst u alvast een zorgeloze en deugddoende vakantie toe !

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 310 33 00.