U ontving een PV wegens een verkeersovertreding?

1. U ontving een retributie (parkeerboete/blauwe zone)

Deze retributies worden opgesteld door de dienst TVM (team verkeer en mobiliteit) van onze zone. U kan hen bereiken op het nummer 09 310 33 00. De retributies worden geïnd door de gemeente Lochristi.

2. U kreeg een proces-verbaal van waarschuwing

Binnen de op het proces-verbaal aangegeven termijn stelt u zich in regel. Daarna begeeft u zich naar een politiebureau van uw keuze, waar gecontroleerd wordt of u zich in regel stelde. Deze politiedienst zal uw ingevulde waarschuwingsformulier meestal zelf naar ons doorsturen.
Opgelet! Een proces-verbaal van waarschuwing blijft een vaststelling van een overtreding. In theorie kan het parket toch nog een minnelijke schikking (boete) voorstellen of overgaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.

3. Uw auto werd getakeld

De twee meest voorkomende mogelijkheden:

Uw voertuig werd getakeld omdat het verkeerd en hinderlijk geparkeerd stond
U meldt zich bij een van de politiecommissariaten waar u verneemt waar uw voertuig staat. Indien u een vaste woon-of verblijfplaats heeft in België worden alle documenten met de post verstuurd (proces-verbaal, factuur takelkosten).

Uw voertuig werd in de klem gezet/getakeld omdat de politie vermoedt dat uw auto niet verzekerd is
U meldt zich bij een van de politiecommissariaten met een bewijs van verzekering voor het voertuig in kwestie.
Indien de verzekering in orde is en u de takelkosten en de eventuele stallingskosten (vanaf de 5e dag verschuldigd) betaalde, zal de politie telefonisch het parket contacteren met de vraag om het voertuig vrij te geven. Pas daarna kan u uw wagen afhalen op de stallingsplaats

6. Uw rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken

U kan het rijbewijs na de termijn van de onmiddellijke intrekking (meestal 15 dagen) afhalen in het commissariaat

7. De verkeersovertreding werd begaan door uw minderjarig kind.

Er zijn twee mogelijkheden:

Uw kind is tussen de 16 en 18 jaar oud
De procedure van de onmiddellijke inning kan niet worden toegepast. De politie maakt een gewoon proces-verbaal op, het parket bepaalt nadien het bedrag van de boete.

Uw kind is tussen de 12 en 16 jaar
Er wordt geen proces-verbaal opgesteld. U zal een brief van de politie ontvangen waarin uw kind uitgenodigd wordt een verkeersklas bij te wonen. Informatie over de verkeersklas kan u bekomen bij de dienst Team Verkeer en Mobiliteit op het nummer 09 310 33 00

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 310 33 00.