Verlies of diefstal van uw inschrijvingsbewijs?

  • Doe zo vlug mogelijk aangifte bij de politie, liefst deze van uw woonplaats.
  • Bij de aangifte dient u het voertuig, waarvan het inschrijvingsbewijs verloren of gestolen is, bij te hebben.
  • Na de aangifte ontvangt u een attest, dat u eventueel via tussenkomst van uw verzekeringsagent, aangetekend overmaakt aan de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), City Atrium - Voortuitgangstraat 56 te 1210 BRUSSEL.

Verlies of diefstal van uw bank- of kredietkaart?

  • Laat uw bankkaart onmiddellijk blokkeren via Card Stop 070 344 344.
  • Van deze dienst ontvangt u een referentienummer. Noteer dit, daar u dit nummer dient over te maken aan uw financiële instelling.
  • Verwittig vervolgens uw financiële instelling. Van deze ontvangt u het bankkaartnummer en de eventuele gestolen kredietkaartnummers.
  • Deze nummers, bankkaart = rekeningnummer en kredietkaart = kaartnummer, neemt u mee wanneer u aangifte doet bij de politie.
  • U ontvangt een attest van aangifte. (eventueel nodig voor verzekering)
  • Uw verloren of gestolen bankkaart wordt "geseind" in de politiecomputer
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 310 33 00.