Actie alcohol en drugs in het verkeer - vrijdag 16 februari 2018

Vrijdagnacht heeft de PZ Meetjesland Centrum een ​grootschalige actie gehouden waarbij op 3 vaste locaties op het grondgebied van onze politiezone werd gecontroleerd op alcohol en drugs in het verkeer. Aan de actie namen maar liefst 18 operationele medewerkers deel.

Uit cijfers van 2017 blijkt dat er in 27,5% van de verkeersongevallen binnen de PZ Meetjesland Centrum een bestuurder betrokken was die de leeftijd van 30 jaar nog niet had bereikt. Tevens was 6,5% van deze jongeren onder invloed van alcohol of drugs. Daarom was deze actie specifiek gericht op jonge bestuurders.

De PZ Meetjesland centrum heeft tijdens de actie samengewerkt met de VZW Drive Up Safety. Dat is een verkeersveiligheidorganisatie voor jongeren die jonge weggebruikers op een positieve manier wil aanzetten zich veilig te bewegen in het verkeer en dit door campagnes te voeren in de taal van de jongeren. VZW Drive Up Safety leverde voor de actie affiches en flyers.

Door de PZ Meetjesland Centrum werd gewerkt op drie domeinen:
PREVENTIE: affiches werden ter beschikking gesteld aan de organisatoren van een grote jongerenfuif die tijdens de nacht van de controle plaats vond
REPRESSIE: 3 controledispositieven tussen 22.00 uur en 06.00 uur
EDUCATIE: alle bestuurders ontvangen tijdens de controle een educatieve flyer van de VZW Drive Up Safety

In totaal werden 92 voertuigen gecontroleerd waarvan 3 bestuurders een positieve ademtest aflegden, 4 bestuurders bevonden zich in de (A)larm-fase en 3 bestuurders legden een positieve speekseltest af die aantoonde dat men onder invloed was van verdovende middelen. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk voor de duur van 15 dagen ingetrokken. Bij doorzoeking van het voertuig bij een persoon die een positieve speekseltest aflegde werd 5,74 gram cannabis en een verboden wapen (boskbeugel met geïntegreerd mes) gevonden. Zijn passagier bleek 1,18 gram cannabis op zak te hebben.

Gelijkaardige acties zullen in de toekomst nog worden georganiseerd.