Besluiten van de gouverneur m.b.t. brandgevaar en waterverbruik

N.a.v. de aanhoudende droogte en warme temperaturen werden door de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen maatregelen genomen.
Deze maatregelen zijn vervat in 2 besluiten genomen door de gouverneur.

In bijlage kan u de besluiten raadplegen.