Eedaflegging 22 maart 2018

Donderdag 22 maart legden 5 medewerkers van de Politiezone Meetjesland Centrum in de handen van burgemeester Koen Loete, als voorzitter van het politiecollege, formeel de eed af, waarna ze het proces-verbaal van hun eedaflegging ondertekenden en meteen officieel met de volle bevoegdheid werden aangesteld in hun nieuwe functie.

Angelique Van den Fonteyne, Tom Trenson, Jan Foré en Simon Coryn werden aangesteld als hoofdinspecteur en hebben elk de leiding over een team van interventieinspecteurs binnen het interventieteam.
Johan Speckman is de nieuwe commissaris in de politiezone die de leiding heeft over het lokaal rechercheteam.

De kersverse commissaris en hoofdinspecteurs trakteerden na hun eedaflegging de aanwezige collega's op een hapje en een drankje.

"Hun harde werk en doorzettingsvermogen heeft hen gebracht tot waar ze nu staan. Ik ben trots dat deze vijf collega's hun promotieopleiding tot een goed einde konden brengen en ze intussen opnieuw aan het werk zijn in onze politiezone", klinkt het bij een tevreden korpschef Antoinette Vanden Bossche.