Gezamenlijke actie met de Nederlandse Politie - 3 mei 2018

Gisterennamiddag 03 mei, hielden de Politiezone Meetjesland Centrum en de Nederlandse politie (Team Zeeuws-Vlaanderen, District Zeeland, Eenheid Zeeland - West-Brabant) een grootschalige, gezamenlijke internationale actie tegen alcohol en drugs rond de grensstreek​.
Er werden statistische controleposten opgesteld op de grens van Nederland en België in Ijzendijke (NL) en Sint-Laureins (BE). 

Tevens werd er actief gepatrouilleerd in de verschillende gemeenten aan beide zijden van de grens. 

In elk politievoertuig zat een Belgische en een Nederlandse politieambtenaar. 

Zo werden er 4 ploegen op pad gestuurd. Ook 3 motorrijders van onze politiezone namen actief deel.

De aansturing gebeurde door een Belgisch-Nederlandse commandopost onder leiding van hoofdinspecteur Angelique Van Den Fonteyne.

De actie werd gehouden van 15:00 tot 22:00 uur en er werden veel controles uitgevoerd. Zo konden de mobiele ploegen verschillende personen interpelleren, die gekend zijn in de Belgische/Nederlandse systemen voor o.a. drugs, diefstal, geweldsdelicten en openstaande boetes, … 

Er werd ook een voertuig getakeld, aangezien het niet geldig verzekerd en gekeurd was en de bestuurder geen houder was van een rijbewijs.

Van twee bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen wegens het rijden onder invloed van cocaïne en cannabis.

Nog vier andere bestuurders legden een positieve ademtest af en hadden zoveel gedronken dat ook onmiddellijk hun rijbewijs werd ingetrokken.

 

De gemengde Belgisch-Nederlandse actie wordt mogelijk gemaakt door het 'Beneluxverdrag inzake grensoverschrijdend politioneel optreden' (8 juni 2004)

De gezamenlijke actie is een eerste stap naar een nauwere samenwerking. Wij willen de samenwerking nog uitbreiden om op die wijze de criminaliteit in de grensstreek aan te pakken.

In de toekomst zullen er dus zeker nog nieuwe gezamenlijke acties gehouden worden waarbij ook andere gemeenschappelijke veiligheidsproblemen aan bod zullen komen zoals bijvoorbeeld een anti-inbraakactie.