Lala de Koala op bezoek!

Bezoek van Lala de Koala aan de basisscholen in de politiezone

In de periode tussen 6 september en 20 oktober werden de fietsen van de leerlingen van alle basisscholen, gevestigd binnen de omschrijving van onze politiezone, gecontroleerd. 's Morgens wachtte onze mascotte "Lala de Koala" de kinderen op aan de schoolpoort om hen attent te maken op het nut en het belang van het dragen van hun fluohesje. De leerlingen van de kleuterklassen kregen vervolgens bezoek van Lala in de klas, als er niet te veel kindjes schrik hadden van die grote koala. Zij nemen deel aan de spaaractie van Lala waarbij ze worden beloond voor het dragen van hun fluohesje door middel van een kleine attentie (reflecterend lichtje voor aan de boekentas te bevestigen). Vervolgens werden de aanwezige fietsen van leerlingen gecontroleerd waarbij gebruik werd gemaakt van een fietscontrolekaart. De kaart, ingevuld door een inspecteur, krijgen de leerlingen mee naar huis zodat hun ouders de eventuele tekortkomingen van de fiets kennen en kunnen herstellen. In totaal werden 729 fietsen gecontroleerd. De meeste fietsen waren in orde of hadden slechts een kleine tekortkoming. De bedoeling is dat alle fietsen reglementair zijn uitgerust voor het aanbreken van de "donkere periode" en de leerlingen bewust te maken van het belang zich te verplaatsen met een veilige fiets.