Persbericht actie Hazeldonk

Vrijdag 24 maart 2017 nam de Politiezone Meetjesland Centrum, samen met tal van andere politiezones en federale politiediensten, deel aan de actie Hazeldonk, gericht op het internationaal drugstoerisme. De actie vond plaats in de late namiddag en avond.​​

In totaal werden 160 voertuigen gecontroleerd.
Er werden 143 ademtesten afgelegd en drie speekseltesten af genomen. Hierbij werden 3 bestuurders betrapt op een alcoholintoxicatie tijdens de A(larm)-fase . Eén bestuurder legde een positieve ademtest af. Eén bestuurder bleek nog geseind te staan voor betekening van een rijverbod.
Voorts werden er nog 4 processen-verbaal uitgeschreven voor niet-verzekerde voertuigen en één motorfiets bleek niet te zijn ingeschreven, noch verzekerd en was de bestuurder geen houder van een rijbewijs.
Verder bleken 5 voertuig niet meer geldig gekeurd te zijn.
Eén bestuurder werd nog geverbaliseerd wegens rijden door het rode verkeerslicht.

Bij de actie werd tevens een hondengeleider met drugshond ingezet.

Enkele wagens werden doorzocht maar drugs werden er tijdens de actie niet aangetroffen.

FOTO: controlepost Vaartstraat in Kaprijke.