Persbericht - Actie parkeerplaatsen mindervaliden

Naar aanleiding van de Internationale dag voor personen met een beperking op zaterdag 3 december 2016 is er deze week een nationale actieweek waarbij de Politiezone Meetjesland Centrum de parkeerplaatsen voor personen met een beperking extra zal controleren.

De Politiezone Meetjesland Centrum zal hierbij nultolerantie hanteren. In onze politiezone (EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREINS) zijn er 47 openbare parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Veel te vaak worden deze plaatsen echter ingenomen door wagens zonder parkeerkaart of, erger nog, die voorzien zijn van een vervallen of nagemaakte kaart.

In de loop van deze week zal de politiezone dan ook extra aandacht besteden aan deze parkeerplaatsen. Dat zal gebeuren vooreerst door na te gaan als de geparkeerde wagens een speciale parkeerkaart hebben en door ook te controleren als de voorgelegde parkeerkaart geldig is.

Overtreders riskeren een GAS-boete van 55 euro of 110 euro naargelang de aard van de overtreding. In het geval van het namaken of kopiëren van parkeerkaarten zal dit beschouwd worden als schriftvervalsing en gebruik van een vals stuk.

Met deze actie wil de Politiezone Meetjesland Centrum aandacht vragen voor het correcte gebruik van deze parkeerplaatsen.

Labels