Persbericht controle zwaar vervoer 4 april 2019

Collega’s van verschillende politiezones uit Oost-Vlaanderen kwamen de afgelopen drie dagen bij PZ Meetjesland Centrum een opleiding ladingzekering volgen. Om de verworven kennis om te zetten in de praktijk was er deze namiddag een praktijkoefening aan de weegbrug in Eeklo. Daarbij werd vooral gekeken naar vrachtwagens die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. 

Er werden zeven inbreuken vastgesteld. De belangrijkste overtredingen waren inbreuken ladingzekering, ontbrekend bestuurdersattest, gebroken remschijven, adblue fraude en geen geldig keuringsbewijs (boetes variërend van €75 tot €2500). De meeste waren voor buitenlandse vrachtwagenbestuurders. ​