Persbericht gezamelijke internationale actie vrijdag 8 november

Afgelopen vrijdagmiddag 08/11/2019 hielden de PZ Meetjesland Centrum, de PZ Maldegem en de Nederlandse politie (Team Zeeuws-Vlaanderen, District Zeeland, Eenheid Zeeland - West-Brabant) een grootschalige gezamenlijke internationale actie vooral gericht op de aanpak van alcohol en drugs in de grensstreek​. De actie was ook bedoeld om de grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen de politiekorpsen in de Meetjeslandse grensregio verder te zetten en te versterken.

Er namen in totaal 34 personeelsleden deel aan de actie. Ook een drugshond van de Federale Politie was aanwezig.

Na een eerste briefing in het commissariaat van de PZ Meetjesland Centrum waar de wettelijke bepalingen (Verdrag van de Benelux) die deze acties mogelijk maken, duidelijk naar voor gebracht werden, werd een eerste controlepost ingenomen in Watervliet thv de grensscheiding met IJzendijke (NL). Daar werden 107 personen onderworpen aan een ademtest.

Door de Nederlandse collega's werden op hun grondgebied o.a. deze vaststellingen gedaan: 2 personen werden bekeurd omdat ze hun rijbewijs niet konden tonen, er volgde ook een beuring voor een losliggende lading en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Eén persoon moest nog een openstaande boete onmiddellijk betalen. 
Aan Belgische zijde werden 3 personen geverbaliseerd wegens het niet dragen van de gordel en het niet correct gebruik van het kinderbeveiligingssysteem.
Eén bestuurder bleek te rijden ondanks zijn lopend rijverbod.

Na de maaltijd in de politiepost te Oostburg (NL) werd een tweede controlepost ingenomen op de Aardenburgkalseide te Maldegem op de grensscheiding met Eede (NL). Daar werden 102 personen onderworpen aan een ademtest.
Eén bestuurder bleek onder invloed te zijn van cannabis en cocaïne, een andere bestuurder had te veel alcohol gedronken. Beide rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Eén voertuig bleek niet geldig meer verzekerd te zijn en werd ter plaats met een wielklem gestald.

Achteraf volgde nog een debriefing in het commissariaat van de PZ Maldegem.
Iedereen was tevreden over het verloop van de actie en de samenwerking op terrein.

De actie moet tevens een duidelijk signaal naar de bevolking toe zijn, dat de politie ook aan de grens informatie met elkaar mag delen om zo het werk op het veld efficiënter uit te kunnen voeren.

Deze vorm van samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar.